Marleen Finoulst Verschenen op 24/02/2016

In het nieuws

Vruchtbaarheidsexperten waarschuwen de helft van de wereldbevolking: draag je gsm niet de hele dag in je broekzak en bel niet te veel. Het zou de kwaliteit van het sperma met meer dan de helft kunnen verminderen.

Factcheck

Deze studie is veel te beperkt om uitspraken te doen over een mogelijk verband tussen gsm-gebruik en spermakwaliteit. Overigens werd helemaal geen verband gevonden tussen de plaats waar de gsm gedragen wordt en de spermakwaliteit.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Mannen die meer dan een uur per dag mobiel bellen, riskeren een verminderde spermakwaliteit en vruchtbaarheidsproblemen, zo zou blijken uit een Israëlische studie (1). De onderzoekers includeerden 160 mannen met gemiddelde leeftijd 35 jaar, die zich met fertiliteitsproblemen aanboden in een ziekenhuis tussen 2011 en 2012. Naast een spermaonderzoek vulden de mannen uitgebreide vragenlijsten in over hun leefgewoonten (roken, drinken, lichaamsbeweging, ...) en gezondheid. Zware rokers en zware drinkers alsook mannen met diabetes of met vaatziekten werden uitgesloten. Er bleven 80 mannen over voor de verdere analyse. Hen werd gevraagd hoe ze mobiel belden (met oortje of aan het oor) en waar ze hun mobieltje hielden (in hun broekzak of borstzak bijvoorbeeld). Ook werd gevraagd hoeveel tijd ze mobiel belden: minder dan 30 minuten, tussen 30 en 60 minuten, tussen 1 en 2 uur of meer dan 2 uur per dag. Nagenoeg alle mannen hadden een normaal spermavolume, normaal uitziende zaadcellen, maar iets minder dan de helft had een te lage concentratie zaadcellen in het sperma. Meer mannen met abnormaal weinig zaadcellen belden minstens een uur per dag met hun mobieltje in vergelijking met mannen met normale hoeveelheden zaadcellen (61% versus 39%). Waar ze hun mobieltje droegen (broekzak of borstzak) en of ze al dan niet een oortje gebruikten, had in deze studie geen impact op de zaadcelconcentratie.

De onderzoekers besluiten dat veel mobiel bellen mogelijk een impact heeft op het aantal zaadcellen in een spermastaal, maar niet op de hoeveelheid sperma noch op de vorm van de zaadcellen.

Bron

(1) Ziberlicht A, Wiener-Megnazi Z, Sheinfeld Y, et al. Habits of cell phone usage and sperm quality – does it warrant attention? Reproductive BioMedicine. Published online September 2015

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het gaat om een kleine studie (slechts 80 mannen) die al kampten met vruchtbaarheidsproblemen bij aanvang, want ze werden gerekruteerd in een fertiliteitskliniek. Dat diegenen die meer dan een uur per dag bellen de laagste zaadcelconcentraties in het sperma hebben, kan toeval zijn. De studiegroep is namelijk te klein om uitspraken te doen, laat staan over de aard van het verband. Een ander zwak punt in de analyse is dat ze gebaseerd is op de geschatte tijd die mannen opgeven dat ze dagelijks mobiel bellen, wat niet helemaal betrouwbaar is. Overigens was een groot deel van de mannen met een lage concentratie zaadcellen ex-roker, wat misschien het resultaat kan beïnvloed hebben.

In de media werd vermeld dat mannen hun gsm best niet in hun broekzak dragen, maar deze studie vindt geen enkel verschil tussen broekzak en borstzak.

De onderzoekers geven zelf aan dat hun studie te beperkt is om uitspraken te doen.

Conclusie

Deze studie is veel te beperkt om uitspraken te doen over een mogelijk verband tussen gsm-gebruik en spermakwaliteit. Overigens werd helemaal geen verband gevonden tussen de plaats waar de gsm gedragen wordt en de spermakwaliteit.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2016/02February/Pages/Mobile-phone-use-linked-to-poor-sperm-quality.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief