Marleen Finoulst Verschenen op 10/11/2014

In het nieuws

Mannen die tijdens hun leven seks hebben met meer dan 20 vrouwen, lopen minder risico op prostaatkanker. Dat bericht, gebaseerd op een Canadese studie, lees je in verschillende kranten en op nieuwswebsites.

Factcheck

Deze studie heeft weinig om het lijf: het is twijfelachtig dat meer dan 20 sekspartners hebben gehad, veel invloed heeft op het risico op prostaatkanker, zowel bij homo's als bij hetero's.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Canadese onderzoekers vergeleken 1.590 mannen met prostaatkanker met 1.618 mannen van dezelfde leeftijd zonder prostaatkanker (1). Alle mannen werden geïnterviewd over hun levenswijze, opleidingsniveau, inkomen, burgerlijke stand, seksueel leven en doorgemaakte seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's). De onderzoekers wilden onder andere weten of er een verband bestaat tussen bepaalde SOA's, zoals gonorrhee, syfilis, herpes, chlamydia,..., enerzijds en prostaatkanker anderzijds. Ook zochten ze mogelijke verbanden met seks: heteroseksuele, homoseksuele, biseksuele relaties, leeftijd bij de eerste coïtus en met hoeveel vrouwelijke en/of mannelijke partners de deelnemers het bed hadden gedeeld. Uit de resultaten blijkt dat er geen verband gevonden werd tussen prostaatkanker enerzijds en bepaalde SOA's, noch de leeftijd van de eerste geslachtsgemeenschap anderzijds. Men vond wel dat dubbel zoveel mannen met prostaatkanker een eerstegraadsverwant (vader, broer) hadden met dezelfde kanker in vergelijking met mannen zonder prostaatkanker. Quasi alle mannen met prostaatkanker hadden in de voorbije 2 jaar een screeningstest (PSA-test) ondergaan, tegenover driekwart van de mannen zonder prostaatkanker. Wat de seksuele activiteiten betrof, deden de onderzoekers volgende vaststellingen. Nooit seks hebben gehad beïnvloedde het prostaatkankerrisico niet. Mannen die met minstens 21 vrouwen seks hadden gehad, liepen 0,72 keer minder risico op prostaatkanker dan mannen die met 1 vrouw seks hadden gehad. Bij homoseksuele mannen vond men dit niet: 1 sekspartner of meerdere maakte geen verschil. Tenzij men onderscheid maakte tussen niet-agressieve (Gleasonscore < 7) en agressieve (Gleasonscore > 7) prostaatkankers. In dat geval hadden homoseksuele mannen met meer dan 20 mannelijke bedpartners een verhoogd risico op niet-agressieve prostaatkanker. De onderzoekers besloten dat het aantal sekspartners mogelijk een rol speelt bij het ontstaan van prostaatkanker.

Bron

(1) Spence AR, Rousseau M, Parent M. Sexual partners, sexually transmitted infections, and prostate cancer risk. Cancer Epidemiology. Published online September 29 2014

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

De aard van de studie kan niet bewijzen dat het hier om een oorzakelijk verband zou gaan. Meer nog, de kans dat het gaat om een toevallige vondst, is niet onwaarschijnlijk. Mocht er echt een verband zijn tussen aantal sekspartners en prostaatkanker, dan zou je verwachten dat hoe meer vrouwen, hoe kleiner het risico voor hetero's en hoe meer mannen, hoe groter het risico voor homo's. Dat is niet het geval: er is geen verschil in risico tussen 1 bedpartner tot 20 bedpartners, maar wel tussen 1 en 21 bedpartners. Dat verschil is bovendien klein (0,72). Overigens kunnen andere factoren de resultaten hebben beïnvloed: zoals niet geheel de waarheid spreken tijdens de interviews over voorbije seksuele activiteiten.

Conclusie

Deze studie heeft weinig om het lijf: het is twijfelachtig dat meer dan 20 sekspartners hebben gehad, veel invloed heeft op het risico op prostaatkanker, zowel bij homo's als bij hetero's.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2014/10October/Pages/Claim-sex-with-21-women-could-cut-prostate-risk.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief