Patrick Mullie Verschenen op 26/06/2019

In het nieuws

Onderzoekers van de universiteit van Wenen hebben het bewezen: vrouwen krijgen gemiddeld rond hun vijftigste een echte ‘coup de vieux’. Ook in de ­jaren daarvoor veroudert het gezicht van vrouwen sneller dan dat van mannen. Tijdens de menopauze gaat de verandering tot drie keer zo snel.

Factcheck

Ondanks een aantal beperkingen kan een studie van de universiteit van Wenen aantonen dat vrouwen na de menopauze sneller verouderen dan mannen. Hormonale veranderingen spelen een rol in het verlies aan onderhuids collageen, dat zorgt voor een elastische huidstructuur.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Europese onderzoekers gingen na hoe en wanneer de eerste verouderingsverschijnselen van het aangezicht bij volwassenen optraden (1). Ze onderzochten 3D-scans van 88 menselijke aangezichten die tussen 26 en 90 jaar oud waren. Aan de hand van 585 meetpunten stelden ze gemiddelde verouderingsmodellen op van het aangezicht. Tot de leeftijd van 50 jaar waren er geen verschillen in verouderingssnelheid tussen mannen en vrouwen. Nadien verouderden de vrouwen sneller dan de mannen, vooral na de menopauze.

Ouder worden in het aangezicht was in het algemeen gelinkt aan een vlakker aangezicht, met het doorzakken van het zacht weefsel, met dunnere lippen, grotere oren en een grotere neus.

Bij mannen verloopt de verouderingssnelheid vrij constant tot de leeftijd van 63 jaar, om nadien snel te verhogen. Bij vrouwen start deze versnelde verouderingsfase reeds op 52 jaar.

Volgens de onderzoekers betekent een daling van vrouwelijke hormonen na de menopauze eveneens een daling van het gehalte aan huidcollageen, een eiwit dat zorgt voor de elasticiteit van de huid.

Bron

(1) Windhager S, Mitteroecker P, Rupić I, Lauc T, Polašek O, Schaefer K. Facial aging trajectories: A common shape pattern in male and female faces is disrupted after menopause. Am J Phys Anthropol. 2019 Jun 12.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie heeft een aantal zwakke punten. Eerst en vooral werd een kleine groep mensen geselecteerd uit een bepaalde streek in Kroatië, waardoor specifieke genetische eigenschappen die een rol spelen bij veroudering aanwezig of afwezig kunnen zijn. Anders uitgedrukt: dezelfde studie zou moeten herhaald worden in verschillende bevolkingsgroepen.

Ten tweede kon er geen rekening gehouden worden met eet- en leefgewoonten van de deelnemers, aangezien computermodellen gebruikt worden om de verouderingssnelheid vast te leggen. Ideaal zou zijn om mensen van jongs af aan te volgen, regelmatig 3D-scans te nemen van het aangezicht en de eet- en leefgewoonten te registeren.

Een laatste punt is dat de gebruikte statistiek (factoranalyse) subjectieve beslissingen vraagt, wat niet ideaal is in een wetenschappelijke omgeving.

Ondanks deze beperkingen blijft deze studie interessant en is het niet de eerste studie die een verschil in veroudering kon aantonen tussen mannen en vrouwen. In 2005 werd een literatuuroverzicht gepubliceerd waaruit bleek dat vrouwen gedurende de eerste vijf jaren na de menopauze tot 30% van het onderhuids collageen verloren.

Conclusie

Ondanks een aantal beperkingen kan een studie van de universiteit van Wenen aantonen dat vrouwen na de menopauze sneller verouderen dan mannen. Hormonale veranderingen spelen een rol in het verlies aan onderhuids collageen, dat zorgt voor een elastische huidstructuur.

Referenties

(2) Brincat, M. P., Baron, Y. M., & Galea, R. (2005). Estrogens and the skin. Climacteric, 8(2), 110–123.

Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief