Cebam Verschenen op 27/06/2017

In het nieuws

De stoom uit een fluitketel of koffieapparaat vormt een ideale voedingsbodem voor schimmels die op het behangpapier zitten. En die schimmels kunnen ziekmakende stoffen in de lucht jagen, stellen Franse onderzoekers.

Factcheck

In een vochtige warme ruimte gaan schimmels beter groeien en produceren sommige soorten gifstoffen (mycotoxines). Over fluitketels en koffieapparaten wordt in dit onderzoek met geen woord gerept.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Franse milieuwetenschappers van de Universiteit van Toulouse deden volgend laboratoriumexperiment: ze kweekten drie schimmelsoorten die vaak worden aangetroffen op vochtige muren, vooral op behangpapier. De drie schimmels produceren giftige mycotoxines, kleine partikeltjes die zo minuscuul zijn dat ze door de lucht zweven. Bij inademing van hoge concentraties kunnen ze ziek maken.

In het experiment werden stukjes behangpapier doordrenkt met schimmeloplossing en in flesjes bewaard. Na 10 dagen bij 25°C in een donkere ruimte vond men volop mycotoxines in de flesjes.

De onderzoekers besloten dat schimmels in staat zijn mycotoxines te produceren in een vochtige ruimte.

Bron

(1) Aleksic B, Draghi M, Ritoux S, et al. Aerosolization of mycotoxins after growth of toxinogenic fungi on wallpaper. Applied and Environmental Microbiology. Published online June 23 2017

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze laboratoriumproef toont enkel aan dat in ideale schimmelomstandigheden, namelijk warmte en vocht, mycotoxines kunnen vrijkomen die gaan rondzweven in de omgevingslucht. In theorie kunnen ze worden ingeademd door de bewoners en een schimmelinfectie veroorzaken. Dat werd hier echter niet aangetoond. Sommige media legden de link met stoomketels en koffieapparaten, omdat die warmte en vocht verspreiden, maar in de studie zelf werden deze toestellen niet gebruikt en ook de onderzoekers doen hierover geen uitspraken. Vocht en warmte vinden we evengoed in de badkamer. Voldoende verluchten is de boodschap.

Het inademen van schimmelsporen is voor gezonde mensen zelden een probleem, maar kan mensen met een verzwakte weerstand door chronische ziekte bijv. wel ziek maken.

Vlaanderen heeft een handige brochure vol tips over hoe je je woning best ventileert en verlucht.

Nogal wat openbare gebouwen en oude woningen kampen met ernstige vochtproblemen, met risico op ziekte. Werkt of leeft u in zo’n gebouw, lees er dan onze patiëntenrichtlijn op na.

Conclusie

In een vochtige warme ruimte gaan schimmels beter groeien en produceren sommige soorten gifstoffen (mycotoxines). Over fluitketels en koffieapparaten wordt in dit onderzoek met geen woord gerept.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2017/06June/Pages/Can-coffee-machines-and-kettles-spread-toxic-spores.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief