Marleen Finoulst Verschenen op 21/12/2015

In het nieuws

Vrouwen die in hun leven minstens 100 sigaretten gerookt hebben en vrouwen die passief rookten, lopen meer kans om al voor hun vijftigste in de overgang te komen. Dat meldt een nieuwe Amerikaanse studie.

Factcheck

Deze studie bevestigt wat eerder werd aangetoond, namelijk dat roken en blootstelling aan tabaksrook de menopauze kan vervroegen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

De Amerikaanse onderzoekers baseren zich op vragenlijsten ingevuld door 93.676 vrouwen tussen 50 en 79 jaar. Daarin werd gepeild of ze gerookt hadden en hoeveel, of ze vaak waren blootgesteld aan sigarettenrook en of en wanneer ze in de overgang kwamen. Daarnaast werd een heleboel informatie verzameld over de leefwijze, eet- en drinkgewoonten, lichaamsgewicht, sportactiviteiten, zwangerschappen, enzovoort. Vrouwen die rookten of gerookt hadden (minstens 100 sigaretten of meer in hun leven), liepen 1,26 keer meer kans om voor hun vijftigste in de menopauze te komen. Vrouwen die vaak waren blootgesteld aan sigarettenrook, liepen 1,17 keer meer kans op een vervroegde menopauze. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen die nooit gerookt hadden in de menopauze kwamen bedroeg 49,4 jaar, voor vrouwen die gerookt hadden of rookten bedroeg dit 48,3 jaar en voor vrouwen die zelf niet gerookt hadden, maar wel vaak passief meerookten, 48,8 jaar. De onderzoekers besluiten dat hun resultaten bevestigen wat reeds eerder werd aangetoond, namelijk dat roken de menopauze kan vervroegen.

Bron

(1) Hyland A, Piazza K, Hovey KM, et al. Associations between lifetime tobacco exposure with infertility and age at natural menopause: the Women's Health Initiative Observational Study. Tobacco Control. Published online December 14 2015

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Je kan je afvragen waarom het verband tussen roken en menopauze nog eens onderzocht werd, omdat dit verband al meermaals is aangetoond. Verrassend is hier wel dat ook passief meeroken een impact heeft. Deze studie biedt nog steeds geen verklaring waarom roken de menopauze kan vervroegen. Het is tot op heden niet aangetoond dat gifstoffen uit tabak een invloed hebben op vrouwelijke hormonen, wat soms verondersteld wordt. Vraag is of dat nodig is. Roken is ongezond en moet in alle gevallen afgeraden worden.

Conclusie

Deze studie bevestigt wat eerder werd aangetoond, namelijk dat roken en blootstelling aan tabaksrook de menopauze kan vervroegen.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2015/12December/Pages/Active-and-secondhand-smoking-both-linked-to-early-menopause.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief