Marleen Finoulst Verschenen op 18/05/2015

In het nieuws

Mensen met een zwakke handknijpkracht lopen meer risico op een vroegtijdige dood, vooral als gevolg van hart- en vaatziekten. Dat melden Canadese onderzoekers.

Factcheck

Deze studie vindt een verband tussen handknijpkracht en het risico op vroegtijdig overlijden door hart- en vaatziekte.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Een internationaal onderzoek waaraan 23 universitaire ziekenhuizen uit 17 landen deelnamen, onder leiding van een Canadese onderzoeksgroep, onderzocht het verband tussen handknijpkracht, ziekte en sterfte bij meer dan 140.000 mensen (1). Naast de handknijpkracht, die aan beide handen gemeten werd, werden via vragenlijsten gegevens verzameld over leeftijd, geslacht, activiteit, opleidingsniveau, werk en algemene gezondheid.

De groep werd gemiddeld 4 jaar opgevolgd. Op het einde van de studieperiode was 2% van de deelnemers overleden. De doodsoorzaken werden verzameld en vergeleken met de handknijpkracht bij het begin van de studie. De onderzoekers stelden vast dat een zwakke handknijpkracht een sterke voorspeller bleek van vroegtijdige sterfte, meer zelfs dan de bloeddruk, en een matige voorspeller van hartziekte en beroerte. Ze vonden geen verband tussen handknijpkracht en andere aandoeningen zoals diabetes of longziekten. De studie werd uitgevoerd in landen met een hoge, middelmatige en lage welvaartsstatus, maar inkomen bleek geen impact te hebben op de resultaten.

Bron

(1) Leong DP, Teo KK, Rangarajan S, et al. Prognostic value of grip strength: findings from the Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study. The Lancet. Published online May 13 2015

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

De studie kan niet aantonen dat het hier gaat om een oorzakelijk verband. Een zwakke handknijpkracht kan evengoed het gevolg zijn van een ziekte die vervolgens leidt tot vroegtijdig overlijden. Om die kans te verminderen, werden mensen met ernstige hart- en vaatziekten wel uitgesloten van deelname aan het onderzoek.

Een andere bedenking is: wat doe je met zo’n vaststelling? Het is niet omdat een zwakke handknijpkracht het risico op hartziekte verhoogt, dat krachttraining om de knijpkracht te vergroten dit risico kan omkeren. Er kan met andere woorden geen preventieve actie aan gekoppeld worden. Een hoge bloeddruk kan je corrigeren met bloeddrukverlagers, maar wat doe je met een zwakke knijpkracht?

Conclusie

Deze studie vindt een verband tussen handknijpkracht en het risico op vroegtijdig overlijden door hart- en vaatziekte.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2015/05May/Pages/Could-testing-grip-strength-help-predict-heart-disease-risk.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief