Marleen Finoulst Verschenen op 30/10/2015

Door u gekozen

Er heerst veel verwarring over reuma. Dat komt omdat de term te pas en te onpas gebruikt wordt om verschillende ziekten aan te duiden. Bovendien doen heel wat fabeltjes de ronde.

Factcheck

Er bestaat veel verwarring over reuma, omdat de term voor zeer veel ziektebeelden van het bewegingsapparaat gebruikt wordt en niet door iedereen op dezelfde manier. Ook doen er tal van mythes en fabeltjes de ronde, vooral met betrekking tot voeding. Raadpleeg steeds een betrouwbare bron.

Lees verder »

Wat weten we hierover?

Reuma is een verzamelnaam voor ruim 200 verschillende ziekten. Alle ziekten en aandoeningen van de gewrichten, spieren, pezen, slijmbeurzen en het bot, kortom alle mankementen aan het bewegingsapparaat, vallen onder de noemer reuma. Sommige artsen gebruiken reuma alleen om min of meer ernstige gewrichtsontstekingen aan te duiden (reumatoïde artritis), andere artsen gebruiken het ook voor artrose. Artrose is namelijk ook een reumatische ziekte, soms wordt als synoniem ‘slijtagereuma’ gebruikt. Zelfs osteoporose en tenniselleboog zijn reumatische ziekten, al worden ze zelden zo gepercipieerd.

Naast de verwarrende terminologie bestaan er zeer veel misvattingen over reuma. Vooral over de relatie tot voeding. Zo geloven sommigen dat zure en zuursmakende voedingsmiddelen, zoals yoghurt en tomaten, reumatische ziekten doen verergeren, of zelfs doen ontstaan (jicht). Dat kon nooit bevestigd worden in onderzoek. Wat ook de ronde doet is het geloof dat bepaalde voedingsmiddelen het bloed ‘verzuren’, wat dan aanleiding zou geven tot ziekten als reuma of reumatische ziekten doen verergeren. Ook dat is een fabeltje. Ons bloed heeft een constante zuurtegraad of pH, tussen 7,35 en 7,45. Deze wordt op geen enkele wijze beïnvloed door wat we eten. Bloed dat echt verzuurt, kom enkel voor in geval van zeer ernstige, vaak terminale aandoeningen.

Bron

(1) http://www.gezondheidenwetenschap.be/onderwerpen

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Vroeger maakte men nauwelijks onderscheid tussen aandoeningen van het bewegingsapparaat. Alles wat op dat vlak misliep, werd reuma genoemd. Vandaag weten we beter, maar de benaming reuma is voor al deze ziekten behouden. Reumatische aandoeningen worden in vier grote groepen ingedeeld, met een grote verscheidenheid aan ziektebeelden:

  • Ontstekingsreuma’s: bv. jicht, reumatoïde artritis, ...
  • Slijtagereuma’s: bv. artrose, ...
  • Wekedelenreuma’s (buiten de gewrichten): bv. ischias, tenniselleboog, ...
  • Reuma’s van het skelet: bv. osteoporose, ...

Bij een beginnende reumatische aandoening is het altijd belangrijk om zo snel mogelijk tot een correcte diagnose te komen. Soms kan men erger voorkomen door vroegtijdig en correct te behandelen. Aan zeer veel reumatische aandoeningen is wel degelijk iets te doen.

Voor meer informatie en details over reumatische aandoeningen, verwijzen we u graag naar de website van de Vlaamse Reumaliga (www.reumaliga.be) en naar ReumaNet (http://www.reumanet.be).

Conclusie

Er bestaat veel verwarring over reuma, omdat de term voor zeer veel ziektebeelden van het bewegingsapparaat gebruikt wordt en niet door iedereen op dezelfde manier. Ook doen er tal van mythes en fabeltjes de ronde, vooral met betrekking tot voeding. Raadpleeg steeds een betrouwbare bron.

Referenties

www.reumaliga.be

http://www.reumanet.be

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief