Patrick Mullie Verschenen op 21/09/2021

Bewering

Brits onderzoek suggereert dat meer groenten en fruit eten, net als meer bewegen, je gelukkiger maakt. Volgens de onderzoekers kunnen groenten, fruit en beweging een grote rol spelen om je geluksgevoel te verbeteren. Klopt dat?

Factcheck

Deze studie kan niet bewijzen dat mensen effectief gelukkiger worden van veel fruit en groenten eten. Misschien eten ze juist gezonder omdat ze gelukkiger zijn? Het is een kip-of-ei-verhaal. Het verband dat de onderzoekers zien tussen gezonde eet- en leefgewoonten en geluk kan door tientallen andere factoren te verklaren zijn. Dergelijke studies maken alleen de onderzoekers gelukkiger, omdat ze weer een wetenschappelijk artikel aan hun publicatielijst kunnen toevoegen.

Lees verder »

Waar komt deze bewering vandaan?

Britse onderzoekers gingen na welke eet- en leefgewoonten een invloed hebben op het geluksgevoel (1).

  • Om hun onderzoeksvraag te testen, gebruikten ze de gegevens van 40.000 gezinnen.
  • Het geluksgevoel en de eet- en leefgewoonten van de deelnemers werd gemeten aan de hand van vragenlijsten.
  • Met ingewikkelde statistische technieken tonen de onderzoekers dat dagelijks fruit en groenten eten, net als regelmatig bewegen, zorgen voor een hogere geluksscore bij de deelnemers.
Bron

(1) Gschwandtner A, Jewell S, Kambhampati U. Lifestyle and life satisfaction: the role of delayed gratification. J Happiness Studies. 2021. https://doi.org/10.1007/s10902-021-00440-y.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Deze studie is een dwarsdoorsnedestudie. Dergelijke waarnemende studies kunnen geen oorzaak-gevolgverband aantonen. Deelnemers met gezondere eet- en leefgewoonten blijken gelukkiger, maar de onderzoekers konden niet bewijzen of dat aan hun levenswijze te danken is.

Een dwarsdoorsnedestudie worstelt altijd met een kip-of-ei-probleem. Zorgen gezonde eet- en leefgewoonten voor geluk, of zorgt geluk voor gezondere eet- en leefgewoonten? Omdat alles gemeten wordt op één moment in de tijd, kan een dwarsdoorsnedestudie deze vraag niet beantwoorden. We weten dus niet wat er eerst was: het geluk of de leefgewoonten.

Het nut van dit soort studies is twijfelachtig, behalve dat de onderzoekers een publicatie kunnen toevoegen aan hun onderzoekslijst. Hoe meer artikels een onderzoeker publiceert, hoe meer naam en faam hij vergaart. De kwaliteit van de studies is helaas van minder belang. Dat leidt tot de hedendaagse inflatie aan publicaties van lage kwaliteit. Publiceren maakt onderzoekers alvast gelukkiger.

Conclusie

Deze studie kan niet bewijzen dat mensen effectief gelukkiger worden van veel fruit en groenten eten. Misschien eten ze juist gezonder omdat ze gelukkiger zijn? Het is een kip-of-ei-verhaal. Het verband dat de onderzoekers zien tussen gezonde eet- en leefgewoonten en geluk kan door tientallen andere factoren te verklaren zijn. Dergelijke studies maken alleen de onderzoekers gelukkiger, omdat ze weer een wetenschappelijk artikel aan hun publicatielijst kunnen toevoegen.

Gerelateerde nieuwsberichten
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief