Patrick Mullie Verschenen op 25/07/2022

In het nieuws

Als je honger hebt, kan je slechtgezind worden. Dan ben je ‘hangry’, een samenvoegsel van het Engelse hungry (hongerig) en angry (boos). Het is niets om je voor te schamen, bewijst een nieuwe studie: iedereen kan dat gevoel ervaren. Klopt dat?

Factcheck

Een studie bij een kleine groep deelnemers bevestigt dat een lege maag negatieve emoties opwekt, en dit hoofdzakelijk bij vrouwen. Het onderzoek steunt echter op subjectieve zelfrapportering, en niet op wetenschappelijke metingen. Het ‘hangry’-fenomeen (slechtgezind worden als je honger hebt) moet dus nog bevestigd worden bij grotere groepen deelnemers.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Een internationaal team onderzoekers ging na of honger hebben een invloed heeft op je gemoedstoestand (1). Een knorrende maag zou je irriteren en slechtgezind maken. De onderzoekers selecteerden 64 deelnemers uit Centraal-Europa:

 • De leeftijd van de deelnemers varieerde van 18 tot 60 jaar.
 • 81% waren vrouwen.
 • Hun gemiddelde Body Mass Index (BMI) varieerde van 15,8 tot 36,5 kg/m2.

Gedurende 21 dagen moesten ze vijfmaal per dag via een mobiele applicatie honger, woede, ergernis en plezier registeren:

 • Dat leverde in totaal 9,142 antwoorden op.
 • Hongergevoel bleek verband te houden met meer woede en prikkelbaarheid, en minder levensgenot.
 • Wanneer de onderzoekers mogelijke storende factoren, zoals Body Mass Index en leeftijd, opnamen in de statistische modellen, bleven deze verbanden bestaan.

Volgens de onderzoekers bewijzen deze gegevens dat ‘hangriness’ (humeurig worden als je honger hebt) echt bestaat.

Bron

(1) Swami V, Hochstöger S, Kargl E, et al. Hangry in the field: An experience sampling study on the impact of hunger on anger, irritability, and affect. PLoS One. 2022 Jul 6;17(7):e0269629.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Deze interessante studie over het welbekende ‘hangry’-fenomeen heeft een aantal beperkingen.

 • Het onderzoek startte met 121 deelnemers, om te eindigen met 64.
  • Het feit dat de deelnemers dagelijks vele vragenlijsten moesten invullen, deed de helft van hen vroegtijdig stoppen.
  • Je zou voor minder slechtgezind worden als je met een lege maag eerst nog vragenlijsten moet doornemen.
 • 81% van de deelnemers waren vrouwen. Er waren dus slechts 12 mannen in de studie. Daardoor is het niet mogelijk om conclusies te trekken voor mannen.
 • Het is onduidelijk hoe de deelnemers geselecteerd werden. Daardoor weten we niet weten hoe representatief de steekproef was voor de totale bevolking.
  • De onderzoekers beschikten wel over een database met meer dan 9.000 waarnemingen voor statistische analyse, maar deze gegevens kwamen van slechts 64 deelnemers.
  • In een extreem geval zou je één persoon een jaar lang vijfmaal per dag kunnen meten. Dat zou 1.825 waarnemingen opleveren, maar het blijft slechts één persoon.
 • De onderzoekers maten het hongergevoel niet wetenschappelijk aan de hand van enzymen en hormonen. De deelnemers gaven dit zelf aan in vragenlijsten. Die methode is eerder subjectief.
 • De wetenschappers gingen niet na of de deelnemers diabetes hadden. Een te laag bloedsuikergehalte (hypoglycemie) kan ook negatieve emoties veroorzaken.
 • Tot slot stonden er storende taalfouten in het manuscript. Dat ondermijnt de geloofwaardigheid van de studie.

Conclusie

Een studie bij een kleine groep deelnemers bevestigt dat een lege maag negatieve emoties opwekt, en dit hoofdzakelijk bij vrouwen. Het onderzoek steunt echter op subjectieve zelfrapportering, en niet op wetenschappelijke metingen. Het ‘hangry’-fenomeen (slechtgezind worden als je honger hebt) moet dus nog bevestigd worden bij grotere groepen deelnemers.

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief