Marleen Finoulst Verschenen op 04/12/2014

In het nieuws

Om gezond te worden na een vermageringsoperatie, zou je een oefenprogramma moeten volgen, stellen Amerikaanse onderzoekers.

Factcheck

Regelmatig bewegen na een vermageringsoperatie verbetert de gevoeligheid voor insuline, waardoor het risico op type 2 diabetes afneemt.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Vermageringsoperaties, genre gastric bypass, doen meestal wel drastisch vermageren, maar dat zou op zich niet voldoende zijn om parameters, zoals gevoeligheid voor insuline, te normaliseren. Gevoeligheid voor insuline bepaalt je risico op type 2 diabetes: hoe minder gevoelig, hoe groter het risico. Bij zwaarlijvige mensen vermindert de insuline-gevoeligheid, waardoor ze meer risico lopen op type 2 diabetes. Ondanks drastisch gewichtsverlies na een vermageringsoperatie, blijkt de insuline-gevoeligheid niet automatisch te normaliseren.

Amerikaanse onderzoekers wilden weten of een oefenprogramma aansluitend op de ingreep daar iets aan kan doen. Ze zetten een onderzoek op met 128 voornamelijk vrouwelijke vrijwilligers die recent een gastric bypass hadden ondergaan (1). Deze werden verdeeld in 2 groepen: 66 vrouwen volgden een oefenprogramma met als uiteindelijke doel 120 minuten per week matige activiteit, waarvan 1 keer per week onder supervisie, voor een periode van 6 maanden. De tweede groep, 62 mensen, volgden 1 keer per maand een educatieve sessie over het belang van gezonde voeding, beweging, enzovoort. Ook de eerste groep volgde deze infosessies.

Na 6 maanden werd bij alle deelnemers de suikerspiegel en insuline-gevoeligheid geëvalueerd aan de hand van de orale glucosetolerantietest. Van de eerste groep had 67% het volledige programma doorlopen en van de tweede groep 90%. De onderzoekers vonden geen noemenswaardige verschillen in lichaamsgewicht, buikomtrek en vetmassa tussen beide groepen. Ze stelden wel vast dat de mensen uit de oefengroep een verbeterde insuline-gevoeligheid hadden. Regelmatig bewegen helpt dus om gezondheid te herwinnen na een vermageringsoperatie.

Bron

(1) Coen PM, Tanner CJ, Helbling NL, et al. Clinical trial demonstrates exercise following bariatric surgery improves insulin sensitivity. The Journal of Clinical Investigation. Published online December 1 2014

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

De uitval in de beweeggroep is groot ten opzichte van het totaal aantal deelnemers: ongeveer 1 op de 4 personen haakten vroegtijdig af, wat de betrouwbaarheid van de resultaten vermindert. Wanneer men de controlegroep zou vergelijken met de volhouders uit de interventiegroep, had men mogelijk wel verschillen gevonden in lichaamsgewicht en vetmassa.

Dat zoveel mensen afhaakten, is een aanwijzing dat dergelijk oefenprogramma te hoog gegrepen is voor de geteste groep en waarschijnlijk niet kan veralgemeend worden voor de gehele populatie mensen die een vermageringsoperatie ondergaan.

Het enige wat deze studie aantoont, is dat de insulinegevoeligheid verbetert wanneer mensen na een vermageringsoperatie een matig intensief oefenprogramma volgen.

In Antwerpen organiseert het Universitair Ziekenhuis een oefenprogramma voor mensen die een vermageringsoperatie ondergingen (2).

Conclusie

Regelmatig bewegen na een vermageringsoperatie verbetert de gevoeligheid voor insuline, waardoor het risico op type 2 diabetes afneemt.

Referenties

(2) http://www.uza.be/sites/default/files/document-node-files/uza_fys_post-bariatrisch.pdf

http://www.nhs.uk/news/2014/12December/Pages/Weight-loss-surgery-not-a-quick-fix-for-good-health.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief