Marleen Finoulst Verschenen op 29/03/2016

In het nieuws

De blondines onder ons kunnen opgelucht ademhalen. Wetenschappelijk onderzoek toont nu aan dat het ‘domme blondje’ een mythe is.

Factcheck

Voor wie er nog aan zou getwijfeld hebben: blondjes zijn niet dommer dan vrouwen met bruin, rood of zwart haar. Voor mannen geldt hetzelfde. Ze zijn ook niet slimmer, wat sommige media op basis van deze studie meenden te concluderen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Een onderzoeker van de Ohio State University onderzocht het stereotype van de domme blondjes. Volgens hem kunnen mensen met natuurlijk blond haar, vrouwen in het bijzonder, wel degelijk lijden onder deze discriminerende mythe. Hij baseerde zijn onderzoek op gegevens van een nationale opvolgstudie bij jongeren die gestart werd in 1979. De ondervraagde jongeren waren toen tussen 14 en 21 jaar oud. Een jaar later nam een deel van hen deel aan een kwalificatietest voor het leger die het Pentagon voor rekruten gebruikt. De score van deze test (AFQT) correleert met intelligentie. In 1985 werd aan de jongeren uit de opvolgstudie gevraagd wat hun natuurlijke haarkleur is. In de recente Amerikaanse analyse vergeleek de onderzoeker uit Ohio de intelligentiescores en de haarkleur van alle blanke deelnemers, in totaal 10.878 mensen. Daaruit blijkt dat blonde blanke vrouwen een gemiddelde IQ-score hebben van 103,2, brunettes halen gemiddeld 102,7, roodharigen 101,2 en zwartharigen 100,5. Deze verschillen zijn niet significant, dus wat vrouwen betreft, vond men geen associatie tussen haarkleur en intelligentie. Voor de mannelijke participanten gold hetzelfde: er is geen verband tussen haarkleur en intelligentie. Blonde mannen scoren evengoed op een IQ-test als mannen die niet blond zijn. De auteur hoopt dat de domme-blondjes-mythe nu voorgoed in de prullenmand kan.

Bron

(1) https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160321135544.htm

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

We betwijfelen of er een studie nodig was om het verband tussen haarkleur en intelligentie te onderzoeken. Net zoals we betwijfelen dat met dit onderzoek de moppen over domme blondjes zullen verdwijnen. Het kleine verschil in IQ dat de onderzoeker hier vaststelde voor blonde deelnemers is niet significant: het stelt dus niets voor. De onderzoeker stelde vast dat de blonde deelnemers vaker waren opgegroeid bij hoger geschoolde ouders in vergelijking met de anderskleurige deelnemers.

Over de oorsprong van de mythe van het domme blondje doen verschillende theorieën de ronde. Volgens de ene wordt blond met dom geassocieerd omdat veel pasgeborenen blonde haartjes hebben (en nog ‘dom’ zijn). Anderen denken dat het ontstaan is met de figuur Marilyn Monroe, die blond was en vaak als dom blondje werd neergezet. Nog een andere theorie zegt dat blond iets meisjesachtig en naïefs heeft.

Conclusie

Voor wie er nog aan zou getwijfeld hebben: blondjes zijn niet dommer dan vrouwen met bruin, rood of zwart haar. Voor mannen geldt hetzelfde. Ze zijn ook niet slimmer, wat sommige media op basis van deze studie meenden te concluderen.

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief