Nina Van Den Broecke Verschenen op 11/09/2018

In het nieuws

Wil je je geheugen een boost geven, zet dan regelmatig druiven en bosbessen op het menu. Kunnen we ons geheugen echt redden met fruit?

Factcheck

Uit deze goed opgezette studie blijkt dat polyfenolen (anti-oxidanten) uit druiven en bessen een bescheiden effect kunnen hebben op geheugentests bij senioren met geheugenstoornissen. Of dit betekent dat deze vruchten je geheugen op peil houden, werd niet onderzocht.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Wetenschappers uit Frankrijk en Canada hebben onderzocht wat het effect is van polyfenolen op het geheugen bij senioren. Aan hun studie namen 215 gezonde senioren (60 – 70 jaar) deel. De ene helft van deze senioren kreeg gedurende 6 maanden een supplement met 258 mg polyfenolen op basis van druiven en bessen. Dit komt ongeveer overeen met 200 gram fruit. De andere helft kreeg een neppil of placebo. Noch de onderzoekers, noch de deelnemers wisten welke pil ze kregen.

Bij aanvang van de studie en na 6 maand werd het geheugen van de deelnemers uitgebreid getest. Uit de vergelijking van de resultaten voor en na de testperiode bleek dat er geen verschil was in werking van het geheugen tussen de 2 groepen. Een verdere subanalyse leerde dat de senioren die aanvankelijk het slechtst scoorden op de geheugentesten wel gebaat waren met het polyfenolensupplement. Zij scoorden na 6 maand duidelijk beter voor dat deel van het geheugen dat verantwoordelijk is voor herkenning/onthouden (1). 

Bron

(1)Bensalem, J., Dudonné, S., Etchamendy, N., Pellay, H., Amadieu, C., Gaudout, D., ... & Hudon, C. (2018). Polyphenols from grape and blueberry improve episodic memory in healthy elderly with lower level of memory performance: a bicentric double-blind, randomized, placebo-controlled clinical study. The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Naarmate men ouder wordt, gaat het geheugen achteruit. Dit is een normaal verschijnsel van veroudering. Eerder onderzoek heeft reeds aangetoond dat er een verband is tussen het voedingspatroon en de snelheid waarmee het geheugen achteruitgaat. Zo blijkt uit observationeel onderzoek waarbij mensen gedurende een bepaalde tijd gevolgd worden, dat diegenen die meer groenten en fruit eten, minder last hebben van een slecht werkend geheugen (2, 3). Dit zou kunnen te maken hebben met de aanwezige anti-oxidanten zoals polyfenolen. Deze nieuwe, goed opgezette interventiestudie heeft dit verder onderzocht. En alhoewel de resultaten veelbelovend lijken, dienen ze wat genuanceerd te worden. Het positief effect geldt enkel bij senioren die reeds duidelijk last hebben van geheugenstoornissen. En bovendien zijn de resultaten eerder bescheiden en is het bovendien niet duidelijk of dit een invloed heeft op het dagelijks functioneren. Groenten en fruit zijn zeer gezonde voedingsmiddelen maar of ze effectief ons geheugen kunnen redden, blijft de vraag.  

Conclusie

Uit deze goed opgezette studie blijkt dat polyfenolen (anti-oxidanten) uit druiven en bessen een bescheiden effect kunnen hebben op geheugentests bij senioren met geheugenstoornissen. Of dit betekent dat deze vruchten je geheugen op peil houden, werd niet onderzocht.

Referenties

(2)Bensalem J, Dal-Pan A, Gillard E, Calon F, Pallet V. Protective effects of berry polyphenols against age-related cognitive impairment. Nutrition and Aging. 2016;3:89–106. doi:10.3233/nua-150051

(3)Root, M., Ravine, E., & Harper, A. (2015). Flavonol intake and cognitive decline in middle-aged adults. Journal of medicinal food, 18(12), 1327-1332.

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief