Nina Van Den Broecke Verschenen op 09/10/2018

In het nieuws

‘Light frisdranken zijn giftig voor je darmbacteriën’, kopten de kranten. Ze baseren zich hiervoor op nieuw internationaal onderzoek.

Factcheck

Of light frisdranken met zoetstoffen een ramp zijn voor je darmen, kan deze studie niet aantonen. Wel blijkt dat in het labo bepaalde zoetstoffen een negatief effect kunnen hebben op één specifiek type darmbacterie, E. Coli. Wat dat betekent voor onze darmflora en onze gezondheid, verdient verder onderzoek.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Hoewel er al heel veel onderzoek verricht is naar het effect van zoetstoffen op onze gezondheid, blijft de controverse bestaan. Een van de nieuwe denkpistes is dat een schadelijk effect op onze darmflora een mogelijke negatieve invloed van zoetstoffen zou kunnen verklaren.

Een groep onderzoekers uit Singapore en Israël heeft dit verder bestudeerd. Ze zijn het effect nagegaan van 6 verschillende zoetstoffen op één specifiek type bacterie dat in de darm voorkomt, zijnde E. Coli. Voor hun onderzoek hebben ze gebruik gemaakt van genetisch gewijzigde stammen die als het ware oplichten als er schade optreedt aan de celwand, hun DNA beschadigd wordt of de cel afsterft. Door de bacteriën bloot te stellen aan verschillende dosissen zoetstoffen en de mate van ‘oplichten’ te meten, konden de onderzoekers vaststellen of er schade optrad.

De onderzoekers besluiten dat de resultaten zeer variërend waren, gaande van geen effect tot zowel een positief als negatief effect, afhankelijk van de gebruikte dosis (1). 

Bron

(1) Harpaz, D., Yeo, L., Cecchini, F., Koon, T., Kushmaro, A., Tok, A., ... & Eltzov, E. (2018). Measuring Artificial Sweeteners Toxicity Using a Bioluminescent Bacterial Panel. Molecules, 23(10), 2454.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie toont aan dat bepaalde zoetstoffen, zoals neotaam, onder labo-omstandigheden een negatief effect kunnen hebben op één specifiek type darmbacterie, E. Coli. Of deze effecten ook zullen optreden in onze darm, mogen we niet zomaar aannemen. Interactie met andere voedingscomponenten of de zuurtegraad kunnen het effect beïnvloeden. Bovendien bleek uit de studie dat het negatief effect enkel optrad bij dosissen die dubbel zo hoog waren als de toegelaten dosis. De kans is dan ook klein dat er bij normaal gebruik negatieve effecten te verwachten zijn.

Verder werd enkel het effect op E. Coli onderzocht. Onze darmflora bestaat echter uit honderden verschillende soorten bacteriën. Het effect van zoetstoffen op andere bacteriën werd niet onderzocht. We kunnen op basis van dit onderzoek geen uitspraak doen over het effect van zoetstoffen op onze algemene darmflora. 

Conclusie

Of light frisdranken met zoetstoffen een ramp zijn voor je darmen, kan deze studie niet aantonen. Wel blijkt dat in het labo bepaalde zoetstoffen een negatief effect kunnen hebben op één specifiek type darmbacterie, E. Coli. Wat dat betekent voor onze darmflora en onze gezondheid, verdient verder onderzoek.

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief