Cebam Verschenen op 22/12/2017

In het nieuws

Mensen met bloedgroep O hebben een lager risico op hart- en vaatziekten. Fijnstof veroorzaakt hart- en vaatziekten. Men concludeert dat mensen met bloedgroep O daarom beter bestand zijn tegen fijnstof. 

Factcheck

Mensen met bloedgroep O lopen minder risico op hart- en vaatziekten, maar of het hier gaat om een oorzakelijk verband is nog niet duidelijk. Of dit verband blijft bestaan bij blootstelling aan fijnstof is mogelijk, maar werd nog niet onderzocht. 

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Deze uitspraak op de radio werd gedeeld via sociale media. We zochten uit of ze gegrond is. Verschillende studies toonden inderdaad reeds een verband aan tussen bloedgroep en het risico op hart- en vaatziekten. Een systematisch literatuuroverzicht uit 2008 bundelde de resultaten van 59 studies over dit onderwerp, en besloot dat personen met bloedgroep O een verminderd risico hebben op het ontwikkelen van een hartinfarct of trombose (1). De oorzaak voor dit verband is nog niet volledig duidelijk en vormt het onderwerp van verder onderzoek.

Of dit ook betekent dat personen met bloedgroep O beschermd zijn tegen hart- en vaatziekten wanneer ze in een vervuilde omgeving met veel fijnstof vertoeven, werd nog niet onderzocht. Een Deense studie onderzocht wel of er een verband is tussen beroepsmatige blootstelling aan dampen van onder meer solderen en lassen, bloedgroep en het ontwikkelen van hartziekten [2]. Hiervoor werden meer dan 3.000 mannen geselecteerd en opgevolgd gedurende meer dan 8 jaar. Men vond een verband tussen bloedgroep O en een lager risico op hartinfarcten. Personen met bloedgroep O die beroepsmatig echter langdurig blootgesteld werden aan dampen van solderen en oplosmiddelen, hadden net een hoger risico op hartinfarcten dan personen met een andere bloedgroep.

Bron

(1) Wu O, Bayoumi N, Vickers MA, Clark P. ABO(H) blood groups and vascular disease: a systematic review and meta-analysis. J Thromb Haemost. 2008 Jan;6(1):62-9.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Studies die het effect van een bepaalde genetische factor, zoals de bloedgroep, op een gezondheidsuitkomst, zoals hart- en vaatziekten, onderzoeken, doen dit aan de hand van opvolgstudies. Dit is een relatief zwak onderzoeksopzet, waaruit men geen oorzakelijke verbanden kan trekken. In dit geval zijn er echter een groot aantal studies uitgevoerd, die onafhankelijk van elkaar tot dezelfde conclusie komen. Hierdoor kunnen we met een grotere waarschijnlijkheid zeggen dat het gevonden verband er ook werkelijk is. Om van een oorzakelijk verband te kunnen spreken, is verder onderzoek nodig om onderliggende mechanismen bloot te leggen.

Het feit dat bloedgroep O verband houdt met een verminderd risico op hart- en vaatziekten, en het feit dat blootstelling aan fijnstof het risico op hart- en vaatziekten doet toenemen, wil nog niet zeggen dat bloedgroep O beschermt tegen de schadelijke gevolgen van langdurige blootstelling aan fijnstof. Dit werd nog niet onderzocht. De verrassende resultaten uit de Deense studie (mensen met bloedgroep O lopen een hoger risico op hartziekten bij blootstelling aan dampen van solderen, lassen en oplosmiddelen, een andere vorm van vervuilde lucht) tonen wel aan dat men beter voorzichtig is met dergelijke conclusies.

Conclusie

Mensen met bloedgroep O lopen minder risico op hart- en vaatziekten, maar of het hier gaat om een oorzakelijk verband is nog niet duidelijk. Of dit verband blijft bestaan bij blootstelling aan fijnstof is mogelijk, maar werd nog niet onderzocht. 

Referenties

(2) Suadicani P, Hein HO, Gyntelberg F. Airborne occupational exposure, ABO phenotype and risk of ischaemic heart disease in the Copenhagen Male Study. J Cardiovasc Risk. 2002 Aug;9(4):191-8.

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief