Cebam Verschenen op 19/07/2019

In het nieuws

Vrouwen kunnen gerust zijn: menstruatiecups zijn een betrouwbaar alternatief voor tampons of maandverband. Volgens een Brits onderzoek zijn de cups even lekvrij en, met wat geduld en oefening, praktisch in gebruik.

Factcheck

Een Britse overzichtsstudie besluit dat menstruatiecups waarschijnlijk even effectief zijn als tampons of maandverband. Het inbrengen kost in het begin wel moeite, maar wie doorzet, went er snel aan. Voor vrouwen met een spiraaltje is verder onderzoek nodig: er zijn meldingen dat de cup het spiraaltje verplaatst.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Menstruatiecups zijn systemen die menstruatiebloed opvangen. Ze zijn belvormig en vervaardigd uit siliconen. De cups vangen het bloed op na het inbrengen in de vagina. Als de cup vol is, wordt ze verwijderd, gewassen en hergebruikt. Sommige cups gaan 10 jaar mee. Ze winnen aan populariteit omdat ze beter zijn voor het milieu. Maar hoe ervaren vrouwen deze systemen?

Onderzoekers van verschillende Britse wetenschappelijke instellingen voerden een grootschalige overzichtsstudie uit naar de betrouwbaarheid van menstruatiecups (1). Ze namen 43 internationale studies bij 3.319 vrouwen onder de loep om de effectiviteit, veiligheid en gebruikservaring van mentruatiecups te beoordelen. Ook maakten ze een schatting van de kosten en de ecologische impact.

Ondanks de nodige tijd om te wennen aan het gebruik van menstruatiecups, stelden de onderzoekers vast dat de meeste deelnemende vrouwen ze praktisch in gebruik vonden, zelfs in een minder evidente omgeving zoals een vluchtelingenkamp. Lekkage werd gerapporteerd door 3 tot 31% van de bevraagde vrouwen. Eén op drie vrouwen vond de cup moeilijk in te brengen, maar dat verbeterde naarmate het systeem vaker gebruikt werd. Het risico op infecties bleek bij menstruatiecups niet hoger te liggen dan bij maandverband of tampons. Ernstige nevenwerkingen, zoals felle pijn, infecties of allergieën, bleken zeldzaam. Sommige vrouwen met een spiraaltje meldden wel dat dit verplaatste door de cup.

De onderzoekers concluderen dat het ernaar uitziet dat menstruatiecups even effectief en veilig zijn als tampons of maandverband.

Bron

(1) van Eijk AM, Zulaika G, Lenchner M, et al.Menstrual cup use, leakage, acceptability, safety, and availability: a systematic review and meta-analysis. The Lancet - Public Health. Published online 16 July 2019

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het economisch en ecologisch voordeel van menstruatiecups staat buiten kijf. Een cup kost slechts een fractie (5 tot 7%, wanneer je de cup 10 jaar gebruikt) van wat gespendeerd wordt aan tampons of maandverband. Menstruatiecups zijn ook vele malen beter voor het milieu: er is zo goed als geen afval. Dat is ook de belangrijkste reden waarom vrouwen ze gebruiken.

De gebruiksvriendelijkheid is ietsje minder: zeker in het begin moeten vrouwen hieraan wennen. Wie goed gemotiveerd is en doorzet, went er wel aan, volgens de vele studies.

De huidige studies die in deze analyse waren opgenomen, waren enerzijds beperkt en anderzijds vaak van lage kwaliteit. Toch suggereren de onderzoekers dat menstruatiecups een aanvaardbare en veilige optie lijken tijdens de menstruatie, zowel in hoge-, midden- als lage-inkomenslanden. Tot slot geven de wetenschappers aan dat de combinatie van een menstruatiecup en een spiraaltje verder onderzoek verdient, omwille van de gerapporteerde complicaties.

Conclusie

Een Britse overzichtsstudie besluit dat menstruatiecups waarschijnlijk even effectief zijn als tampons of maandverband. Het inbrengen kost in het begin wel moeite, maar wie doorzet, went er snel aan. Voor vrouwen met een spiraaltje is verder onderzoek nodig: er zijn meldingen dat de cup het spiraaltje verplaatst.

Referenties

https://www.nhs.uk/news/lifestyle-and-exercise/menstrual-cups-safe-and-effective-alternative-tampons-and-pads/

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief