Marleen Finoulst Verschenen op 23/11/2015

In het nieuws

Het einde van het tijdperk van de antibiotica en de terugkeer van een wereld waarin mensen sterven aan ordinaire infecties. Zo pessimistisch reageren dokters op de resultaten van onderzoek in China.

Factcheck

Chinese onderzoekers identificeren bacteriën die bestand zijn tegen de sterkste antibiotica. Wanneer de verspreiding ervan niet wordt aangepakt, riskeren mensen inderdaad opnieuw te overlijden aan banale infecties, zoals honderd jaar geleden.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Wanneer bacteriën resistent worden tegen antibiotica, dan moeten sterkere antibiotica worden ingezet om infecties te genezen. Chinese onderzoekers melden dat ze bacteriën hebben gevonden die ook resistent zijn tegen de sterkste antibiotica die er vandaag bestaan, namelijk polymyxinen (1, 2). Bij routinecontrole van bacteriën in levend vee in China werden bacteriën (E Coli-stammen) geïsoleerd die niet meer reageren op de sterkste klasse antibiotica die er zijn. De Chinese onderzoekers ontdekten de oorzaak van deze resistentie: het gaat om een welbepaald gen (MCR-1) dat op een geïsoleerd stukje DNA zit, een zogenaamde plasmide. Bacteriën kunnen plasmiden aan elkaar doorgeven: op die manier kunnen ze de antibioticaresistentie verspreiden.

Onderzoekers wilden weten hoe ver deze resistente bacteriën reeds verspreid zijn en namen stalen in slachthuizen voor varkens, op marktjes en supermarkten waar rauw vlees verhandeld wordt en bij patiënten in ziekenhuizen. Ze stelden vast dat het MCR-1-gen, dat ervoor zorgt dat de bacterie weerstandig is aan de sterkste antibiotica, reeds ver verspreid is: bij 21% van de 804 onderzochte varkens, bij 15% van de stalen rauw vlees en bij 1% van de gehospitaliseerde patiënten.

Ze concluderen dat er dringend maatregelen nodig zijn om de verdere verspreiding tegen te gaan.

Bron

(1) Liu Y, Wang Y, Walsh TR, et al. Emergence of plasmid-mediated colistin resistance mechanism MCR-1 in animals and human beings in China: a microbiological and molecular biological study. The Lancet Infectious Diseases. Published online November 18 2015

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het gaat inderdaad om onrustwekkend nieuws. Vermits onze contreien kip- en varkensproducten invoeren uit China, kunnen deze superbacteriën ook bij ons opduiken en vooral verzwakte patiënten opzadelen met levensbedreigende infecties. Voor dergelijke infecties hebben we enkele reserveantibiotica, waaronder polymyxinen. Als deze niet meer werken, dan is de patiënt verloren. Deze zeer krachtige antibiotica worden volop preventief gebruikt in de veeteelt in China: het wordt in het veevoeder vermengd om infecties te voorkomen. Waarschijnlijk is daar het probleem ontstaan.

Er wordt al vele jaren alarm geslagen om het antibioticaverbruik uit de veeteelt te bannen en ook om verstandig om te springen met deze medicijnen. Ook mensen die antibiotica slikken voor banale infecties, waarvoor eigenlijk geen antibiotica nodig zijn, dragen bij tot het probleem. Het is uiterst belangrijk om voorzichtig te zijn met antibiotica en ze niet nodeloos te slikken. Info en tips over antibioticagebruik: http://www.gebruikantibioticacorrect.be/nl

Conclusie

Chinese onderzoekers identificeren bacteriën die bestand zijn tegen de sterkste antibiotica. Wanneer de verspreiding ervan niet wordt aangepakt, riskeren mensen inderdaad opnieuw te overlijden aan banale infecties, zoals honderd jaar geleden.

Referenties

(2) http://www.bcfi.be/GGR/Index.cfm?ggrWelk=/nIndex/GGR/Stof/IN_C.cfm

http://www.nhs.uk/news/2015/11November/Pages/Last-line-in-antibiotic-resistance-under-threat.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief