Marleen Finoulst Verschenen op 13/02/2015

In het nieuws

Werkloosheid zou jaarlijks aan de basis liggen van zo'n 45.000 zelfdodingen in 63 verschillende landen. Dat blijkt uit een onderzoek van Zwitserse wetenschappers. De resultaten werden deze week gepubliceerd in het tijdschrift The Lancet Psychiatry.

Factcheck

De studie, die niet alleen over Europa gaat, toont aan dat werkloosheid een risicofactor is voor zelfdoding. Waarschijnlijk spelen nog andere factoren mee, zoals depressie en onzekerheid, die hier niet onderzocht werden.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van de Universiteit van Zürich verzamelden gegevens over zelfdoding en werkloosheid in de periode 2000 tot 2011 uit 63 landen (1). De keuze viel op landen uit alle continenten die beschikten over goede gegevensbanken. Geraadpleegde bronnen waren de Wereldgezondheidsorganisatie, het Internationaal Monetair Fonds, inflatie en bruto nationaal product van de verschillende landen. Voor de analyse werden per geslacht vier leeftijdscategorieën gebruikt: 15 – 24 jaar, 25 – 44 jaar, 45 – 64 jaar en 65 jaar en ouder.

Op basis van statistische rekenmethodes kwamen de onderzoekers tot de volgende vaststellingen. Tussen 2000 en 2011 waren er in alle 63 landen samen jaarlijks gemiddeld 233.000 zelfdodingen. 20 procent van alle zelfdodingen kon gelinkt worden aan werkloosheid, wat neerkomt op 45.000 zelfdodingen per jaar in 63 landen. Mannen zowel als vrouwen, van alle leeftijdscategorieën, bleken even kwetsbaar voor aan werkloosheid gerelateerde suïcide. Globaal nam het aantal zelfdodingen wereldwijd wel af met 1,1 procent per jaar.

Nog een opvallende vaststelling: er bleek een tijdsinterval van 6 maanden te bestaan tussen de piek in zelfdoding en de piek in werkloosheid. De onderzoekers vermoeden dat herstructureringen en dreigend banenverlies die de werkloosheid voorafgaan, zorgen voor een hoge mentale druk. In de studieperiode 2000 tot 2011 zitten ook jaren van economische welvaart. De economische recessie dateert vanaf 2008. Het risico op suïcide stond los van het economische klimaat: werkloosheid is een risicofactor, onafhankelijk van de economische stabiliteit in een regio.

Bron

(1) Nordt C, Warnke I, Kawohl W. Modelling suicide and unemployment: a longitudinal analysis covering 63 countries, 2000–11. The Lancet Psychiatry. Published online February 11 2015

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Deze grootschalige studie vindt een verband tussen zelfdoding en werkloosheid, zowel in tijden van economische recessie als van stabiliteit. Het is echter niet mogelijk te bewijzen dat het hier zou gaan om een oorzakelijke verband. Bij zelfdoding spelen nog andere factoren mee, zoals depressie, schulden, relatieproblemen, onzekerheid. (Dreigende) werkloosheid kan wel aanleiding geven tot andere uitlokkende factoren.

Dit onderzoek geeft geen informatie over andere uitlokkende factoren, die ongetwijfeld een bijkomende rol spelen bij zelfdoding.

Conclusie

De studie, die niet alleen over Europa gaat, toont aan dat werkloosheid een risicofactor is voor zelfdoding. Waarschijnlijk spelen nog andere factoren mee, zoals depressie en onzekerheid, die hier niet onderzocht werden.

Referenties

http://www.nhs.uk/news/2015/02February/Pages/Unemployment-linked-to-increased-risk-of-suicide.aspx

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief