Antibioticaresistentie in Europa

In Europa sterven jaarlijks meer dan 35.000 mensen aan een infectie met een bacterie die ongevoelig is geworden voor antibiotica. Hoe vaker je antibiotica gebruikt, hoe meer de bacteriën in je lichaam daartegen bestand worden.

‘Antibioticaresistentie is niet de volgende pandemie. Ze is al bezig’, klinkt het bij het Europees centrum voor ziektepreventie en -controle (ECDC). Antibioticaresistentie is in Europa even erg als griep, tuberculose en hiv/aids samen.

Internationale bewustmaking 

Het probleem van antibioticaresistentie kunnen we enkel indijken door minder antibiotica te slikken: uitsluitend als ze echt nuttig en nodig zijn.

  • Daarom organiseert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) jaarlijks een bewustmakingsweek rond verstandig gebruik van antibiotica.
  • Tijdens deze week, van 18 tot 24 november, willen internationale en Europese gezondheidsautoriteiten de aandacht vestigen op de risico's van antimicrobiële resistentie.
Ga verstandig om met antibiotica

Verstandig omgaan met antibiotica is dus zeer belangrijk. Gebruik ze:

  • enkel wanneer nodig;
  • in de juiste dosis;
  • op het juiste tijdstip.

Laten we samen de antibioticaresistentie verminderen!


>> Lees meer in onze patiëntenrichtlijn of op de website van BAPCOC

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief