Om de kwaliteit van onze website te verbeteren, zijn we op zoek naar een 10 à 15-tal vrijwilligers onder jullie, onze lezers, om een kritisch patiëntenpanel te vormen.
De taak van dit panel is het nalezen van onze patiëntenrichtlijnen en andere gezondheidsinformatie, en het formuleren van feedback over onze website.
Het patiëntenpanel fungeert als een onafhankelijk klankbord en komt samen op regelmatige overlegmomenten. Verplaatsingsonkosten worden vergoed.

Gezondheid en Wetenschap biedt correcte informatie aan, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Daarom is het voor ons essentieel dat kandidaten de wetenschappelijk onderbouwde geneeskunde ('Evidence-Based Medicine' of EBM) onderschrijven.

Wil je Gezondheid en Wetenschap mee uitbouwen tot dé referentie voor betrouwbare gezondheidsinformatie? Bezorg dan je motivatie aan elizabeth.bosselaers@cebam.be. Uit alle inzendingen selecteren we een aantal kandidaten voor een verkennend gesprek.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief