gezondheid en wetenschap

Vitiligo

Wat is het?

Vitiligo is een auto-immuunziekte waarbij de pigmentcellen in huid en haar worden vernietigd. Bij een auto-immuunziekte beschouwt het afweersysteem lichaamseigen cellen als vreemd en gaat er antistoffen tegen produceren. Door dit mechanisme ontstaan er over het hele lichaam pigmentloze, melkwitte vlekken die langzaam uitbreiden. Mensen met vitiligo hebben meer kans om andere auto-immuunziekten te krijgen, vooral van de schildklier. Huidbeschadiging of zonnebrand kunnen vitiligo uitlokken. Zwangerschap, mentale stress en ziekte worden soms ook in verband gebracht met het ontstaan van vitiligo.
Vitiligo veroorzaakt weinig lichamelijke last. Velen ervaren de huidvlekken echter als storend vanuit esthetisch oogpunt en hebben het op psychosociaal vlak moeilijk om de aandoening te dragen.

Hoe vaak komt het voor?

Vitiligo komt voor bij 0,5 tot 2% van de bevolking, evenveel bij mannen als vrouwen. De helft is jonger dan 20 jaar wanneer de ziekte voor het eerst tot uiting komt. Tien tot 50% van de mensen met vitiligo heeft naaste familieleden met dezelfde huidziekte.

Hoe kun je het herkennen?

Vitiligovlekken komen meestal symmetrisch voor op de ledematen. Op de borstkas zijn de scherp begrensde pigmentloze vlekken vaak te zien rond navel en tepels, in het gezicht meestal rond mond en ogen. De vlekken worden doorgaans geleidelijk groter. De kans is klein dat de vlekken spontaan opnieuw pigment krijgen, maar het komt soms wel voor bij aan zon blootgestelde huid.
Een bijzondere vorm van vitiligo is segmentale vitiligo. De vlekken blijven dan beperkt tot één lichaamshelft en meestal ook één lichaamsdeel. De uitbreiding van de huidvlekken valt kort na het ontstaan stil, en dat verandert niet veel meer.

Hoe stelt je arts de aandoening vast?

Het uitzicht volstaat vaak om vitiligo te herkennen. Andere met pigmentverlies gepaard gaande huidaandoeningen, zoals pytiriasis versicolor en lichen sclerosus, kunnen soms met vitiligo verward worden. Bij twijfel kan een huidbiopt de diagnose bevestigen. Je arts zal eventueel een bloedonderzoek doen, zeker wanneer er aanwijzingen zijn voor andere auto-immuunziekten.

Wat kun je zelf doen?

De pigmentloze huidvlekken verbranden heel gemakkelijk in de zon. Smeer je dus goed in met een zonnebrandcrème (minstens factor 30) of draag beschermende kledij. Bovendien vallen de vitiligovlekken minder op wanneer de onaangetaste huid niet bruint. Make-uptechnieken kunnen helpen om de pigmentloze vlekken te camoufleren.

Wat kan je arts doen?

Er is geen behandeling die vitiligo geneest. Er bestaan wel verschillende behandelingsopties waarbij de kans op succes afhangt van persoon tot persoon, van het type vitiligo en van de uitgebreidheid ervan. Bespreek ze best met een huidspecialist (dermatoloog). Verwijzing naar een psycholoog kan aangewezen zijn in geval van nood aan emotionele ondersteuning.

Bronnen

www.ebmpracticenet.be
http://www.uzgent.be/nl/zorgaanbod/mdspecialismen/Huidziekten/Paginas/Pigmentstoornissen.aspx
http://www.huidziekten.nl/folders/nederlands/vitiligo.htm


Verschenen op 10/03/2016

Bedankt voor je feedback!

Nieuwsbrief

Vul je emailadres in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

icoontje van envelop bij invulvelden voor nieuwsbrief