gezondheid en wetenschap

Hersenkneuzing

Wat is het?

Een kneuzing (contusie) van de hersenen ontstaat door een al dan niet opzettelijk trauma zoals een zware slag op het hoofd. De hersenen zijn op de plaats van het trauma beschadigd en kunnen gaan bloeden of zwellen. Hierdoor worden de hersenen weggedrukt en kan de zuurstoftoevoer van de hersenen in het gedrang komen.

Hoe kun je het herkennen?

Na een trauma is het slachtoffer minstens enkele minuten buiten bewustzijn geweest en kan zich niets meer herinneren tot meer dan een uur voor het trauma (geheugenverlies). Hij kan onder meer verward zijn, stuipen doen, verlamd zijn aan één lichaamshelft, problemen hebben met taal of een verschillende pupilgrootte hebben. Hoe minder goed het slachtoffer bij bewustzijn is en hoe langer de eventuele bewusteloosheid duurt, hoe ernstiger de hersenkneuzing.

Hoe stelt je arts de aandoening vast?

Elke patiënt met een vermoeden van hersenkneuzing wordt onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht. De arts kijkt hoe goed de patiënt bij bewustzijn is en doet een neurologisch onderzoek. Een CT- of MRI-scan toont de locatie en de ernst van de hersenkneuzing.

Wat kun je zelf doen?

Een persoon met een hoofdletsel kan ook letsels hebben aan de halswervels. Het is daarom zeer belangrijk om het hoofd en de nek niet te bewegen. Bel het noodnummer 112 en blijf bij het slachtoffer tot de hulpdiensten aanwezig zijn.

Wat kan de arts doen?

Iemand met een hersenkneuzing die minder goed of helemaal niet bij bewustzijn is, wordt nauw gecontroleerd op de dienst intensieve zorgen van het ziekenhuis. In de acute fase, die gemiddeld 4 tot 5 dagen duurt, kan de druk in de hersenen nog toenemen. De arts kan de druk meten via een klein buisje in de schedel. Bij een ernstige hersenkneuzing kan anti-epileptische medicatie helpen om stuipen te voorkomen; bepaalde medicatie (bv. zoutoplossing) houdt de druk in de hersenen tijdelijk onder controle. Het hoofdeinde van het bed wordt iets verhoogd. Een te hoge druk in de hersenen wordt weggenomen door een ingreep. De chirurg verwijdert dan een groot deel van de schedel aan één of beide zijden van het hoofd, waardoor de hersenen opnieuw wat ruimte krijgen. Dat is gelukkig niet vaak nodig.
Opvolging gebeurt gedurende minstens 3 tot 4 weken. Een milde hersenkneuzing geneest geleidelijk zonder blijvende letsels. Bij langdurige bewusteloosheid is de kans op blijvende lichamelijke, emotionele of geheugenstoornissen groter, en daarmee ook de nood aan een aangepast revalidatieprogramma.

Meer weten?

http://www.tolbrug.nl/3/Revalidanten/Aandoeningen-ampamp-Behandelingen/Hersenkneuzing-(Contusio-cerebri).html

Bronnen

www.ebmpracticenet.be
www.uzleuven.be/hersenkneuzing


Verschenen op 07/12/2016

Bedankt voor je feedback!

Nieuwsbrief

Vul je emailadres in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

icoontje van envelop bij invulvelden voor nieuwsbrief