Nina Van Den Broecke Verschenen op 03/11/2021

In het nieuws

Gezonde voeding is een van pijlers in de strijd tegen welvaartsziekten. Maar aan gezonde voeding hangt ook een prijskaartje. Of gezonde voeding in België duurder is dan ongezonde voeding onderzochten wetenschappers van Sciensano.

Factcheck

Deze studie toont aan dat gezond eten duurder is dan ongezond eten. Maar het verband tussen de kwaliteit van de voeding en de kostprijs is niet altijd even sterk. Gezond eten hoeft met andere woorden niet altijd tot een grote meerkost te leiden. Tips van Gezond Leven en het Voedingscentrum kunnen hierbij helpen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

In hun onderzoek ging Sciensano na of er een verband is tussen de kwaliteit van wat je eet en hoeveel het kost bij de Belgische bevolking. Voor hun berekeningen baseerden ze zich op verschillende gegevens:

  • Voor het bepalen van de kwaliteit van het voedingspatroon baseerden ze zich op de voedingsgegevens van 1.158 volwassenen. Die gegevens komen van de Belgische voedselconsumptiepeiling van 2014. Op basis daarvan kon de ‘Mediterrean Diet Score (MDS)’ en de ‘Healthy Diet Indicator (HDI)’ van elke deelnemer bepaald worden. Deze twee scores zeggen iets over hoe gezond iemand eet. Hoe hoger de score, hoe gezonder het voedingspatroon.
  • Voor het bepalen van de kostprijs van het voedingspatroon gebruikten ze een prijslijst opgemaakt door het Belgische marktonderzoeksbureay GfK. Deze geeft de gemiddelde prijs mee van de meest voorkomende voedingsmiddelen. Door deze gegevens te koppelen aan de voedingsgegevens konden ze de kostprijs van de voeding per deelnemer bepalen.

Vervolgens berekenden ze het verband tussen beide. Hierbij hielden ze rekening met mogelijke verstorende factoren zoals hoeveel calorieën ze aten, de leeftijd, het geslacht en de regio van de deelnemers. Uit de analyse leren we dat:

  • de gemiddelde kostprijs voor voeding 5,79 euro per dag was;
  • de gezondste voedingspatronen beduidend duurder waren: het verschil was 7,1% tussen de laagste en hoogste MDS (5,56 euro versus 6,06 euro per dag) en 14,5% tussen de laagste en hoogste HDI (5,38 euro versus 6,38 euro per dag).
  • het verband tussen de kwaliteit en de kostprijs van de voeding minder sterk was bij mannen en bij diegenen met een hoger opleidingsniveau (1).
Bron

(1) Pedroni, C., Castetbon, K., Desbouys, L., Rouche, M., & Vandevijvere, S. (2021). The Cost of Diets According to Nutritional Quality and Sociodemographic Characteristics: A Population-Based Assessment in Belgium. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Dit onderzoek bevestigt wat velen onder ons voelen als we naar de winkel gaan: gezonde voeding zoals groenten en fruit kosten meer dan ongezonde voeding. Eerder onderzoek van Sciensano toonde reeds aan dat ongezonde ultra bewerkte voeding beduidend minder kost dan gezonde voeding (2).

Interessant aan dit onderzoek is de vaststelling dat het verband tussen de kostprijs en de kwaliteit van voeding niet altijd even sterk is. Zo is het verband minder sterk bij mannen. Schijnbaar slagen ze erin om gezonder te eten zonder een grote meerkost. Bij mensen met een lager opleidingsniveau stelde men het omgekeerde vast. Diegenen met een gezonder voedingspatroon gaven beduidend meer uit aan voeding. Zelfs meer dan diegenen met een hoog opleidingsniveau en gezond voedingspatroon.

Hoe dit komt, verdient verder onderzoek. Maar met de juiste tips kan de meerprijs van gezonde voeding beperkt worden. Zowel Gezond Leven (3) als het Voedingscentrum (4) besteden hier een webpagina aan.

Wat de minimale kostprijs is van gezonde voeding is in deze studie niet onderzocht. Volgens onze Noorderburen bedraagt dit in 2021 tussen de 4,20 en 7,37 euro per dag voor een volwassene (5).

Conclusie

Deze studie toont aan dat gezond eten duurder is dan ongezond eten. Maar het verband tussen de kwaliteit van de voeding en de kostprijs is niet altijd even sterk. Gezond eten hoeft met andere woorden niet altijd tot een grote meerkost te leiden. Tips van Gezond Leven en het Voedingscentrum kunnen hierbij helpen.

Referenties

(2) Vandevijvere, S., Pedroni, C., De Ridder, K., & Castetbon, K. (2020). The Cost of Diets According to Their Caloric Share of Ultraprocessed and Minimally Processed Foods in Belgium. Nutrients, 12(9), 2787.

(3) https://www.gezondleven.be/themas/voeding/tips-om-betaalbaar-%C3%A9n-gezond-te-koken

(4) https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/kopen-koken-bewaren/goedkoop-boodschappen-doen-10-beste-besp...

(5) https://www.nibud.nl/consumenten/wat-geeft-u-uit-aan-voeding/

Gerelateerde richtlijnen
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief