Cebam Verschenen op 08/12/2017

In het nieuws

Wetenschappers van de New York University geven een extra reden om je mond goed schoon te houden. Uit onderzoek bij 122.000 personen blijkt dat de aanwezigheid van specifieke mondbacteriën het risico op slokdarmkanker verhogen.

Factcheck

Amerikaanse onderzoekers stellen vast dat enkele mondbacteriën vaker voorkomen bij mensen met slokdarmkanker. Het gaat om bacteriën die ook gelinkt worden aan tandplaque en tandvleesontsteking. Dat je je risico op slokdarmkanker zou verminderen door je tanden goed te poetsen lijkt dan logisch, maar is niet aangetoond. De belangrijkste risicofactoren voor slokdarmkanker zijn roken, alcoholconsumptie en obesitas.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Slokdarmkanker komt vaker voor bij rokers, bij mensen die veel alcohol consumeren en bij obesitas. Deze Amerikaanse studie onderzocht de impact van bepaalde bacteriën die in de mond leven op het voorkomen van slokdarmkanker (1). Daarvoor gebruikten ze gegevensbanken van twee andere eerder gevoerde studies bij meer dan 100.000 Amerikaanse volwassenen over het voorkomen van kanker. Alle deelnemers hadden bij aanvang van deze studies een speekselstaal afgeleverd, dat onderzocht werd op de aanwezige bacteriën uit de mondflora. Van alle mensen die later slokdarmkanker ontwikkelden, werden de aangetroffen bacteriesoorten in kaart gebracht en vergeleken met de mondbacteriën van personen zonder slokdarmkanker.

Men trof twee types slokdarmkanker aan: 81 personen met één bepaalde vorm en 25 personen met een andere vorm. Voor beide types slokdarmkanker leek de samenstelling van de mondflora (dit zijn de bacteriën die in de mond leven) ietwat te verschillen. Personen met een meer dan gemiddelde aanwezigheid van de bacterie Tannerella forsythia liepen 21% meer risico op de ene vorm en personen met een meer dan gemiddelde aanwezigheid van de bacterie Pophyromonas gingivalis hadden iets meer kans op de tweede vorm. Omdat het in het laatste geval slechts om 25 gevallen van slokdarmkanker ging, kan dit ook een toevallige vondst zijn. Voor alle andere bacteriesoorten in de mond (meer dan 1.000) vond men geen noemenswaardige verschillen tussen personen met of zonder slokdarmkanker.

De onderzoekers achten het mogelijk dat genoemde bacteriesoorten, die vaker voorkomen bij mensen met slokdarmkanker, het risico op slokdarmkanker beïnvloeden. Omdat deze soorten ook vaker voorkomen in aanwezigheid van tandplaque en ontstoken tandvlees, luidt de redenering dat een goede mondhygiëne het risico op slokdarmkanker zou kunnen verminderen.

Bron

(1) Peters BA, Wu J, Pei Z, et al. Oral Microbiome Composition Reflects Prospective Risk for Esophageal CancersCancer Research. Published online December 3 2017

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Er zijn op dit moment meer dan 1.000 mondbacteriën geïdentificeerd. Slechts één of hooguit twee daarvan kunnen in verband gebracht worden met slokdarmkanker, wat zeer weinig is. Het risico neemt ook niet noemenswaardig toe: een stijging met 21% betekent een risicostijging van 1,21. Slokdarmkanker is een zeldzame kanker en staat op de 14de plaats van de meest voorkomende kankers in België. Tabak en alcohol zijn veruit de belangrijkste oorzaken. Hoe groot de impact is van deze of geen bacterie is moeilijk te zeggen, te meer omdat er nog geen oorzakelijke verband werd aangetoond.

Een goede mondhygiëne is voor tal van redenen belangrijk (bijvoorbeeld cariës voorkomen). Je gaat het niet speciaal doen om je risico op slokdarmkanker te verminderen.

Conclusie

Amerikaanse onderzoekers stellen vast dat enkele mondbacteriën vaker voorkomen bij mensen met slokdarmkanker. Het gaat om bacteriën die ook gelinkt worden aan tandplaque en tandvleesontsteking. Dat je je risico op slokdarmkanker zou verminderen door je tanden goed te poetsen lijkt dan logisch, maar is niet aangetoond. De belangrijkste risicofactoren voor slokdarmkanker zijn roken, alcoholconsumptie en obesitas.

Referenties

https://www.nhs.uk/news/cancer/can-keeping-your-teeth-clean-protect-against-oesophageal-cancer/

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief