Nina Van Den Broecke Verschenen op 24/09/2018

In het nieuws

Met de regelmaat van de klok wordt vitamine D opgevoerd als beschermengel tegen ziekten. Ditmaal zou het ons behoeden voor darmkanker.

Factcheck

Er is geen duidelijk bewijs dat vitamine D beschermt tegen darmkanker. Met deze nieuwe studie probeerden onderzoekers richtwaarden voor vitamine D in het bloed te formuleren, maar dit onderzoek kan geen oorzakelijk verband aantonen. Vitamine D-supplementen slikken om je kans op darmkanker te verkleinen, blijft daarom af te raden. 

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Een grote groep internationale onderzoekers hebben samen 17 bestaande onderzoeken naar het verband tussen vitamine D en darmkanker gestandaardiseerd en opnieuw geanalyseerd. Zo werden de gegevens van 5.706 darmkankerpatiënten en 7.107 gezonde controlepersonen met elkaar vergeleken.

Op basis van de statistische analyse, waarbij rekening gehouden werd met verstorende risicofactoren, blijkt dat de kans op darmkanker afneemt naarmate de hoeveelheid vitamine D in het bloed toeneemt. Dit gold enkel tot een grenswaarde van 100 nmol/l. Bovendien was het effect alleen bij vrouwen statistisch significant.

Op basis van deze gegevens stellen de onderzoekers dat 75-100 nmol/l vitamine D in het bloed de optimale hoeveelheid is om darmkanker te voorkomen. Omdat deze hoeveelheid hoger ligt dan de aanbevolen dosis, pleiten de onderzoekers voor een verhoging van de norm (1). 

Bron

(1) McCullough, M. L., Zoltick, E. S., Weinstein, S. J., Fedirko, V., Wang, M., Cook, N. R., ... & Barnett, M. J. (2018). Circulating Vitamin D and Colorectal Cancer Risk: An International Pooling Project of 17 Cohorts. JNCI: Journal of the National Cancer Institute.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Er is al behoorlijk wat onderzoek verricht naar het verband tussen vitamine D en darmkanker. De resultaten wijzen vaak op een mogelijk positief effect, maar zijn zeker niet altijd eenduidig. Daarom stelt het Wereld Kanker Onderzoeksfonds in zijn laatste rapport dat er slechts beperkt bewijs is dat vitamine D beschermt tegen darmkanker. Zij raden af om vitamine D-supplementen te gebruiken om je kans op darmkanker te verminderen (2). Deze studie zal daar allicht niets aan veranderen. Ze is namelijk gebaseerd op opvolgonderzoek, een type onderzoek waarmee je geen oorzakelijk verband kan aantonen. De belangrijkste meerwaarde van deze studie is dat de optimale hoeveelheid die de onderzoekers formuleerden, gebruikt kan worden voor nieuwe interventiestudies. Tot dan blijven de beste adviezen: een gezond gewicht, voldoende bewegen en een gezonde voeding rijk aan vezels (3).

Conclusie

Er is geen duidelijk bewijs dat vitamine D beschermt tegen darmkanker. Met deze nieuwe studie probeerden onderzoekers richtwaarden voor vitamine D in het bloed te formuleren, maar dit onderzoek kan geen oorzakelijk verband aantonen. Vitamine D-supplementen slikken om je kans op darmkanker te verkleinen, blijft daarom af te raden. 

Referenties

(2) World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Continuous Update Project Expert Report 2018. Diet, nutrition, physical activity and colorectal cancer. Available at dietandcancerreport.org
(3) https://www.kanker.be/alles-over-kanker/alle-types-kanker/colorectale-dikkedarmkanker/oorzaken

Gerelateerde richtlijnen
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief