Patrick Mullie Verschenen op 17/11/2020

Bewering

Wie trouwt, belooft elkaars lief en leed te delen. Maar partners blijken ook dezelfde risicofactoren voor hart- en vaatziekten te delen. Klopt dat?

Factcheck

Eten doe je samen, en bewegen in veel gevallen ook. Daarom verbaast het niet dat koppels die onder één dak leven ook risico’s voor hart- en vaatziekten met elkaar gemeen hebben, zoals een hoge cholesterol door ongezonde eetgewoonten. Amerikaanse onderzoekers bevestigen dat nu ook.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers gingen na in welke mate koppels risicofactoren voor hart- en vaatziekten met elkaar gemeen hebben (1). Bij 5.364 koppels die een jaarlijks medisch onderzoek ondergingen, registreerden de wetenschappers hun risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Ze gingen volgende factoren na via onderzoek of vragenlijsten:

 • rookgedrag;
 • gewicht (Body Mass Index);
 • fysieke activiteit;
 • totaal cholesterol;
 • bloeddruk;
 • suikergehalte in het bloed.

Voor elke risicofactor kenden de onderzoekers een score toe van:

 • 2 voor perfect;
 • 1 voor matig;
 • 0 voor een pover resultaat.

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 50 jaar voor mannen en 47 jaar voor vrouwen. Meer dan 95% van de koppels verbleef in dezelfde categorie. Dat gold zowel voor de perfecte als voor de niet-perfecte categorieën. Voor het totaal cholesterolgehalte zaten koppels in 53% van de gevallen in dezelfde categorie, en voor voeding in 95% van de gevallen. Voor de totale score zat 79% van de koppels in de niet-perfecte categorie. Dat was vooral te wijten aan ongezonde eetgewoonten en een gebrek aan lichaamsbeweging.

De onderzoekers besluiten dat samenleven een invloed heeft op de risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

Bron

(1) Shiffman D, Louie JZ, Devlin JJ, et al. Concordance of Cardiovascular Risk Factors and Behaviors in a Multiethnic US Nationwide Cohort of Married Couples and Domestic Partners. JAMA Netw Open. 2020 Oct 1;3(10):e2022119.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze opmerkelijke studie heeft een aantal beperkingen:

 • Het is niet duidelijk in welke mate de deelnemers representatief zijn voor de ganse bevolking.
 • Het gaat om een dwarsdoorsnedestudie. Dat is een type waarnemend onderzoek dat verbanden kan vaststellen, maar geen oorzaak-gevolgrelaties kan aantonen. We weten bijvoorbeeld niet of de personen in een koppel zich wederzijds aanpasten, of dat koppels gevormd werden op basis van gelijkaardige eet- en leefgewoonten.
 • We weten niet hoe lang de koppels samen waren, en of dit een invloed had op de resultaten.
 • Voeding en fysieke activiteit werden vrij grof geschat:
  • Voeding werd ingedeeld naargelang het antwoord op drie vragen over fruit en groenten, vezelrijke voedingsmiddelen en vetarme voedingsmiddelen.
  • Voor fysieke activiteit baseerden de onderzoekers zich op het aantal minuten sport per week dat de deelnemers zelf aangaven.

De onderzoeksresultaten zijn eigenlijk ook niet verrassend: risicofactoren zoals voeding, beweging en lichaamsgewicht kwamen het meest overeen tussen de koppels, in tegenstelling tot bloedresultaten. De eerste risicofactoren kan je immers gemakkelijker beïnvloeden dan bloedresultaten, waarbij erfelijke elementen een rol spelen.

  Conclusie

  Eten doe je samen, en bewegen in veel gevallen ook. Daarom verbaast het niet dat koppels die onder één dak leven ook risico’s voor hart- en vaatziekten met elkaar gemeen hebben, zoals een hoge cholesterol door ongezonde eetgewoonten. Amerikaanse onderzoekers bevestigen dat nu ook.

  Gerelateerde richtlijnen
  Vond je dit artikel nuttig?
  Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

  Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

  Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

  Ook interessant

  Nieuwsbrief

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief