bewerkt door Elizabeth Bosselaers Verschenen op 27/04/2021

Bewering

Veel suiker eten zou het leervermogen en geheugen van kinderen negatief beïnvloeden. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek uitgevoerd bij ratten. Maar de studie kan niet aantonen dat een minder goed werkend geheugen het directe gevolg is van suiker. Kunnen we dan besluiten dat suiker ook bij mensen schadelijk is voor de hersenen?

Factcheck

Het is nog niet duidelijk of suiker eten een rechtstreekse schadelijke invloed heeft op onze hersenen. Op dit moment is er geen wetenschappelijk bewijs van hersenschade of geheugenproblemen veroorzaakt door suiker. Een Amerikaans onderzoek bij ratten verandert daar niets aan. Suiker kan in een gezond dieet passen, als je het met mate eet.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van de universiteit van Georgia hebben twee groepen jonge ratten met elkaar vergeleken:

 • De ene groep kreeg gewone voeding.
 • De andere groep kreeg naast hun gewone voeding ook onbeperkt suikerwater. Het ging om een suikeroplossing van 11%, vergelijkbaar met gesuikerde dranken uit de winkel.

Op latere leeftijd moesten de ratten geheugentaken uitvoeren. Daarin moesten ze onder andere de context onthouden waarin ze eerder een bekend object hadden gezien. De ratten uit de laatste groep, die onbeperkt suikerwater kregen, voerden bepaalde geheugentesten minder goed uit dan de ratten uit de eerste groep, die alleen gewone voeding hadden gekregen.

Volgens de onderzoekers kan dat te maken hebben met een verandering in darmbacteriën (darmflora):

 • Door veel suiker te eten zou de darmflora veranderen.
 • Die darmflora zou dan weer tot geheugenproblemen kunnen leiden.
 • Op die manier zou suiker dus schadelijk kunnen zijn voor de hersenen.

De onderzoekers besluiten dat er meer onderzoek moet gebeuren naar het verband tussen voeding, darmflora en hersenschade voor er concrete (dieet)adviezen voor mensen worden geformuleerd.

Bron

(1) https://www.nature.com/articles/s41398-021-01309-7

  Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

  De Amerikaanse studie wees op een verband tussen suikerconsumptie bij jonge ratten en een minder goed functionerend geheugen op latere leeftijd. Maar het onderzoek kon niet aantonen dat de suiker de oorzaak is van de hersenschade. De ratten die suikerwater kregen, aten bijvoorbeeld minder van hun gewone voer. Een tekort aan voedingsstoffen kan daarom een andere verklaring zijn voor de geheugenproblemen op oudere leeftijd.

  Maar de belangrijkste kanttekening is dat het onderzoek werd uitgevoerd bij enkele tientallen ratten, en niet bij mensen. Resultaten van dierproeven kan je nooit zomaar toepassen op mensen.

  Er wordt al lang onderzoek verricht naar de mogelijke invloed van bepaalde voeding op onze hersenen. Ook de rol die de verandering van de darmflora daarbij zou kunnen spelen, is al vaak bestudeerd. Maar het is nog onduidelijk hoe die verbanden precies in elkaar zitten. Dat geldt ook voor suiker: het heeft zeker een invloed op onze hersenen, maar we kunnen niet met zekerheid beweren dat het schadelijk is. Het onderzoek bij ratten voegt daar weinig nieuwe inzichten aan toe.

  Conclusie

  Het is nog niet duidelijk of suiker eten een rechtstreekse schadelijke invloed heeft op onze hersenen. Op dit moment is er geen wetenschappelijk bewijs van hersenschade of geheugenproblemen veroorzaakt door suiker. Een Amerikaans onderzoek bij ratten verandert daar niets aan. Suiker kan in een gezond dieet passen, als je het met mate eet.

  Referenties

  https://doktermedia.nl/reviews/voeding/is-suiker-slecht-voor-de-hersenen-van-een-kind/

  Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

  Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

  Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

  Nieuwsbrief

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief