Patrick Mullie Verschenen op 27/12/2018

In het nieuws

In medische vragenlijsten wordt bloedgevers gevraagd of ze recent een kijkbuisonderzoek ondergingen. Omwille van het nauwe contact met het inwendige lichaam wordt verondersteld dat zo’n onderzoek een risico op infecties meebrengt. Klopt dit?

Factcheck

Studies tonen een verband aan tussen kijkbuisinterventies en het risico op hepatitis B/C, maar het is niet duidelijk of het een met het ander te maken heeft. In afwachting van onderzoek van betere kwaliteit acht het Rode Kruis-Vlaanderen het daarom voorzichtiger om bloedgeven te verbieden in de twee tot vier maanden na een kijkbuisonderzoek.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

In een systematisch literatuuronderzoek gingen onderzoekers van Rode Kruis-Vlaanderen na of een kijkbuisonderzoek het risico op infecties verhoogt (1). Ze selecteerden 29 studies die deze relatie onderzochten. Het risico op besmetting met een hepatitisvirus na een kijkbuisonderzoek verdubbelde, maar de studies die deze relatie onderzochten, waren in het algemeen van lagere kwaliteit.

De auteurs besluiten dat er na een kijkbuisonderzoek mogelijk een stijging is van het risico op hepatitis B en C, maar ook dat er nood is aan meer onderzoek van betere kwaliteit alvorens sterke conclusies te kunnen trekken. Voorzichtigheidshalve raadt het Rode Kruis aan om gedurende 2 maanden geen bloed te geven na een onderzoek met een rigide kijkbuis en om 4 maanden te wachten als het onderzoek gebeurde met een flexibele kijkbuis.

Bron

(1) Van Remoortel H, Borra V, De Buck E, Compernolle V, Vandekerckhove P. Is an endoscopic examination associated with transfusion-transmissible infections? A systematic review and meta-analysis. Transfusion. 2018 Feb;58(2):507-519.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Veilige bloedproducten zijn essentieel als mensen een bloedtransfusie krijgen. Een belangrijk punt voor de veiligheid van de bloeddonor die een kijkbuisonderzoek onderging, is het ontsmetten van het materiaal. Als de ontsmettingsprocedures streng worden opgevolgd, daalt het risico op het overbrengen van infecties. Om de veiligheid van de bloedontvanger te garanderen, is het zeer belangrijk dat bloeddonaties grondig getest worden. 

In het merendeel van de studies opgenomen in dit literatuuroverzicht werd een groep mensen met bijvoorbeeld hepatitis B/C vergeleken met een groep mensen zonder hepatitis B/C (controlegroep). Vervolgens werd nagevraagd of mensen met hepatitis vaker een kijkbuisonderzoek ondergingen in het verleden in vergelijking met mensen zonder hepatitis. Is dat het geval, dan betekent dat nog lang niet dat het kijkbuisonderzoek de oorzaak is van besmetting met het hepatitisvirus.

De onderzoekers vonden slechts één studie waarin gedurende jaren een groep gezonde mensen werd opgevolgd en geregistreerd wie een kijkbuisonderzoek onderging en wie hepatitis kreeg.

Conclusie

Studies tonen een verband aan tussen kijkbuisinterventies en het risico op hepatitis B/C, maar het is niet duidelijk of het een met het ander te maken heeft. In afwachting van onderzoek van betere kwaliteit acht het Rode Kruis-Vlaanderen het daarom voorzichtiger om bloedgeven te verbieden in de twee tot vier maanden na een kijkbuisonderzoek.

Gerelateerde richtlijnen
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief