bewerkt door Patrick Mullie Verschenen op 04/11/2019

In het nieuws

Het aantal kinderen dat aan anorexia nervosa lijdt, zit in een stijgende lijn. Onderzoek toont aan dat er vooral bij meisjes jonger dan 12 jaar meer gevallen gerapporteerd worden.

Factcheck

Een Britse studie ging gedurende 8 maanden na hoeveel nieuwe gevallen van anorexia nervosa vastgesteld werden door psychiaters. Op 100.000 jonge vrouwen waren er 25,7 gevallen, voor jonge mannen was dit 2,3. Met de resultaten van deze studie is het echter niet mogelijk om na te gaan of er meer of minder gevallen zijn dan voordien.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Anorexia nervosa is een eetstoornis waarbij een persoon zichzelf ondanks ondergewicht als te dik beschouwt, en erg bang is om aan te komen. Britse onderzoekers gingen in Groot-Brittannië na hoeveel nieuwe diagnoses van anorexia nervosa gesteld werden tussen februari en september 2015 bij jongeren van 8 tot 17 jaar (1). Psychiaters hielden schriftelijk bij hoeveel nieuwe anorexiagevallen op consultatie kwamen:

  • In totaal waren er 305 nieuwe gevallen op 8 maanden tijd.
  • Meer dan 90% van de personen was vrouwelijk.
  • Op 100.000 jonge vrouwen waren er 25,7 gevallen, voor jonge mannen was dit 2,3.
  • Voor jonge vrouwen was de piekleeftijd 15 jaar, voor jonge mannen 16 jaar.

In vergelijking met andere studies stellen de onderzoekers vast dat het voorkomen van anorexia bij kinderen jonger dan 12 jaar gestegen is van 2,1 naar 3,2 gevallen op 100.000 kinderen.

Bron

(1) Petkova H, Simic M, Nicholls D, et al. Incidence of anorexia nervosa in young people in the UK and Ireland: a national surveillance study. BMJ Open. 2019 Oct 22;9(10):e027339.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie is een dwarsdoorsnedestudie waarbij vragenlijsten naar psychiaters werden gestuurd. Met een opvolgtijd van 8 maanden is deze studieperiode waarschijnlijk te kort om een stijging van het aantal gevallen van anorexia nervosa vast te stellen. De onderzoekers veronderstellen een stijging door de gegevens van de huidige studie te vergelijken met andere studies. Anorexia zou vaker voorkomen bij kinderen jonger dan 12 jaar, maar het blijft toch vrij beperkt. In deze studie waren er 3,2 gevallen per 100.000 kinderen onder de 12 jaar, terwijl een studie uit 2005 op 2,1 gevallen kwam (2). Verschillen in onderzoeksmethode en de moeilijkheid om de diagnose van anorexia te stellen kunnen deze verschillen tussen beide studies verklaren.

Ongeveer de helft van de artsen gaf geen informatie over het aantal gevallen van anorexia, waardoor een goede schatting moeilijk blijft. Anderzijds werden er op 997 gevallen van anorexia 692 niet meegerekend wegens gebrek aan informatie.

Een laatste element is dat alleen psychiaters bevraagd werden. Het is niet zeker of alle personen met anorexia psychiaters consulteren.

Conclusie

Een Britse studie ging gedurende 8 maanden na hoeveel nieuwe gevallen van anorexia nervosa vastgesteld werden door psychiaters. Op 100.000 jonge vrouwen waren er 25,7 gevallen, voor jonge mannen was dit 2,3. Met de resultaten van deze studie is het echter niet mogelijk om na te gaan of er meer of minder gevallen zijn dan voordien.

Referenties
Gerelateerde richtlijnen
Gerelateerde nieuwsberichten
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief