Sanne Boonen Verschenen op 26/07/2018

In het nieuws

De temperatuurstijging veroorzaakt door de opwarming van de aarde zou volgens een grootschalige studie het risico op zelfmoord verhogen. De studie werd uitgevoerd in de Verenigde Staten en Mexico.

Factcheck

Dit onderzoek kan geen biologische of psychologische verklaring geven voor een mogelijk gestegen zelfmoordrisico tijdens of na een hittegolf. De factoren die bijdragen aan ons psychisch welbevinden zijn complex, dus we mogen het probleem niet te sterk vereenvoudigen.


Herken de signalen van psychische problemen bij jezelf en/of anderen en praat erover. De campagne ‘4 voor 12’ van Te Gek!? kan hierbij helpen.
Heb je dringend nood aan een gesprek, dan vind je alle informatie op de website van de zelfmoordlijn1813.  

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van verschillende universiteiten voerden een studie uit waarbij een mogelijke link onderzocht werd tussen hogere temperaturen en zelfmoord. Uit databanken met zelfmoordcijfers bestudeerden ze gegevens van respectievelijk 851.088 Amerikanen in de periode 1968 tot 2004 en 611.366 Mexicanen in de periode 1990 tot 2010.

Hoewel de onderzoekers gegevens van veel personen over een lange periode bestudeerden, gebeurde dit slechts in kleine gebieden (1). Verder werd tijdens diezelfde periode gekeken naar gegevens over het klimaat, waaronder temperatuur en regenval. Om na te gaan of hitte een meer direct effect had op de gemoedstoestand, werden 600 miljoen tweets gescreend op het gebruik van ‘deprimerende taal’. Dit gebeurde echter in een andere tijdsperiode.

Voor de analyse van de gegevens gebruikten de onderzoekers complexe statistische methoden. 

Bron

(1) Burke M, González F, Baylis P, et al. Higher temperatures increase suicide rates in the United States and Mexico. Nature Climate Change. Published online July 23 2018

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De onderzoekers beschreven een mogelijke link tussen hogere temperaturen en een verhoogd risico op zelfmoord, maar de manier waarop de temperatuur dit risico beïnvloedt, was onduidelijk. Een oorzakelijk verband werd ook niet aangetoond.

De studie werd uitgevoerd op het niveau van de gemeenschap, waardoor er niets geweten is over het individuele risico van een persoon. Verder verschilt het klimaat in de bestudeerde regio van het onze, waardoor we de resultaten niet zomaar op onze situatie kunnen toepassen. 

Conclusie

Dit onderzoek kan geen biologische of psychologische verklaring geven voor een mogelijk gestegen zelfmoordrisico tijdens of na een hittegolf. De factoren die bijdragen aan ons psychisch welbevinden zijn complex, dus we mogen het probleem niet te sterk vereenvoudigen.


Herken de signalen van psychische problemen bij jezelf en/of anderen en praat erover. De campagne ‘4 voor 12’ van Te Gek!? kan hierbij helpen.
Heb je dringend nood aan een gesprek, dan vind je alle informatie op de website van de zelfmoordlijn1813.  

Referenties

https://www.nhs.uk/news/mental-health/study-warns-global-warming-could-drive-suicide-rates/

Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief