Patrick Mullie Verschenen op 05/10/2020

Bewering

Schrijven met de hand is nog lang niet afgeschreven. En maar goed ook. Onze fijne motoriek profiteert er namelijk van: elke handgeschreven letter kent zijn eigen beweging, typen is veel monotoner. Het heeft ook een positieve impact op ons brein.

Factcheck

Een Noorse studie vergeleek de hersenactiviteit die ontstaat na schrijven, tekenen en typen. Schrijven en tekenen hadden meer invloed op de hersenactiviteit, omdat het meer complexe bewegingen zijn. Deze studie toont echter niet aan dat schrijven en tekenen je beter doen onthouden. De onderzoekers vermoeden dit op basis van de hersenactiviteit.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Noorse onderzoekers gingen de invloed na van schrijven, tekenen of typen op de elektrische activiteiten in onze hersenen (1). Ze selecteerden voor deze studie 16 kinderen en 16 volwassenen. De deelnemers moesten 15 verschillende woorden neerschrijven, tekenen en typen, terwijl elektrodes op hun hersenen elektrische signalen registreerden.

De studieresultaten lieten vermoeden dat schrijven, tekenen en typen verschillende hersenactiviteiten ontwikkelden. De hersenactiviteiten die bij handschrift en tekenen betrokken waren, leken meer op elkaar dan de hersenactiviteiten bij typen.

De onderzoekers stelden vast dat wanneer schrijven en tekenen deel uitmaakten van een leerproces, de hersenen meer gestimuleerd werden. Als resultaat ontstonden ingewikkelde netwerken in de hersenen. Na typen op een toetsenbord waren er minder ingewikkelde netwerken aantoonbaar. Deze netwerken zouden de kans verhogen om iets te onthouden.

Volgens de onderzoekers blijven moderne computertechnologieën zeker een rol spelen in een opleiding, maar mogen we schrijven en tekenen niet verwaarlozen.

Bron

(1) Ose Askvik E, van der Weel FRR, van der Meer ALH. The Importance of Cursive Handwriting Over Typewriting for Learning in the Classroom: A High-Density EEG Study of 12-Year-Old Children and Young Adults. Front Psychol. 2020 Jul 28;11:1810.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie toont aan dat er duidelijke verschillen zijn in hersenactiviteit wanneer je schrijft en tekent enerzijds, en wanneer je typt anderzijds. Schrijven en tekenen hebben meer invloed op de hersenactiviteit, omdat ze meer complexe bewegingen vergen dan typen. De studie toont echter niet rechtstreeks aan dat schrijven en tekenen je beter doen onthouden. De onderzoekers vermoeden dat op basis van de hersenactiviteit.

Het aantal deelnemers in deze studie was beperkt. Bovendien werden 4 kinderen uitgesloten van de analyse wegens dyslexie en ADHD, net als 4 volwassenen om de groepen gelijk te houden. We moeten dus voorzichtig zijn met besluiten te trekken voor grote groepen kinderen en volwassenen.

Opmerkelijk is dat tekenen en schrijven in deze studie gebeurden met een digitale pen op een tablet. Moderne technologieën worden dus niet volledig uitgesloten voor pen en papier.

Conclusie

Een Noorse studie vergeleek de hersenactiviteit die ontstaat na schrijven, tekenen en typen. Schrijven en tekenen hadden meer invloed op de hersenactiviteit, omdat het meer complexe bewegingen zijn. Deze studie toont echter niet aan dat schrijven en tekenen je beter doen onthouden. De onderzoekers vermoeden dit op basis van de hersenactiviteit.

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief