Patrick Mullie Verschenen op 22/02/2024

In het nieuws

Een team wetenschappers verbonden aan de Colorado State University analyseerde de hersenscans van 94 kinderen en polste bij de ouders naar slaapduur en (on)bestaande routines binnen het gezin. Uit de gegevens blijkt dat kinderen uit gezinnen waarin vaste routines minder aanwezig zijn, minder slapen. Een kortere slaapduur werd dan weer in verband gebracht met veranderingen in de breinstructuur van het kind.

Factcheck

Volgens een nieuwe studie op basis van hersenscans is er een verband tussen slaapgebrek, gebrek aan structuur en een moeilijke socio-economische situatie en de hersenen van een kind. Dat wil niet zeggen dat daarmee is aangetoond dat de algemene ontwikkeling van het kind verstoord wordt. Verder onderzoek moet aantonen of deze veranderingen in hersenstructuur ook daadwerkelijk iets betekenen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

De krant Het Nieuwsblad van 19 februari berichtte over een studie die zou aantonen dat vaste familiegewoonten goed zijn voor het kinderbrein (1). Volgens de onderzoekers suggereren de bevindingen dat slaaptekort niet alleen in verband kan worden gebracht met de structuur van de hersenen, maar ook met de hersenactiviteit bij kinderen.

Amerikaanse onderzoekers gingen de impact na van socio-economische factoren, slaapgegevens, en familiale gewoontes op de ontwikkeling van het kinderbrein (2).

 • Het spreekt voor zich dat voldoende slapen belangrijk is, maar een onderzoek naar vaste rituelen lijkt wel een interessante onderzoeksvraag.
  • Met ‘vaste familiegewoontes’ bedoelt men activiteiten zoals slapen, eten en spelen op vaste tijdstippen uitvoeren.
 • De onderzoekers selecteerden 94 kinderen tussen 5 en 9 jaar oud.
 • De ouders moesten vragenlijsten beantwoorden over slaapduur, slaapomgeving en familiale gewoonten.
 • Via scans volgden de onderzoekers na een maand de hersenstructuur van de jonge kinderen.
 • De resultaten gaven aan dat:
  • kinderen opgevoed in een lager socio-economisch milieu minder lang slapen;
  • bij een beperkte slaap de ontwikkeling van sommige specifieke delen van de hersenen minder sterk was.
 • Opmerkelijk is dat familiale gewoonten die nadelige gevolgen konden beperken.

De onderzoekers besloten dat slaapfactoren in het algemeen een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van de hersenen van kinderen.

Bron

(1) Nieuwe studie bewijst: vaste routines zijn goed voor het brein van je kinderen. Het Nieuwsblad, 19 februari 2024.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Deze waarnemende studie toont aan dat niet alleen voldoende slaap belangrijk is voor het kind, maar ook een vaste routine in leefgewoonten. Deze studie toont niet aan dat de opgemerkte verschillen in hersenontwikkeling gevolgen heeft voor het kind.

Een tweede belangrijk element in deze studie is dat de socio-economische situatie van het kind een impact heeft op de hersenontwikkeling, en dat als gevolg van minder aanwezig zijn van structuur en voldoende slaap.

Dit zijn twee elementen waar men in preventiecampagnes op zou kunnen werken. Slaap en structuur kosten niets, maar vragen wel motivatie en voorbeeldgedrag van de ouders. Verder onderzoek moet natuurlijk aantonen of de veranderingen in hersenstructuur ook daadwerkelijk iets betekenen op het vlak van intellectuele en emotionele ontwikkeling. De opvolgtijd van de kinderen was ook vrij beperkt. We weten niet wat deze resultaten betekenen op lange termijn.

Conclusie

Volgens een nieuwe studie op basis van hersenscans is er een verband tussen slaapgebrek, gebrek aan structuur en een moeilijke socio-economische situatie en de hersenen van een kind. Dat wil niet zeggen dat daarmee is aangetoond dat de algemene ontwikkeling van het kind verstoord wordt. Verder onderzoek moet aantonen of deze veranderingen in hersenstructuur ook daadwerkelijk iets betekenen.

Referenties

(2) Hansen M, Simon KR, Strack J, et al. Socioeconomic disparities in sleep duration are associated with cortical thickness in children. Brain Behav. 2023 Feb;13(2):e2859.

Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief