Nina Van Den Broecke Verschenen op 21/11/2017

In het nieuws

Door veel vlees te eten, loop je meer kans op diabetes. Maar niet alle vlees scoort even slecht. Dat blijkt althans uit nieuw onderzoek.

Factcheck

Onderzoekers stellen vast dat de kans op diabetes toeneemt wanneer je veel rood vlees eet, maar een duidelijke verklaring is er niet. Voor gevogelte is het verband met diabetes minder duidelijk.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

In een grootschalige studie gingen Chinese onderzoekers na of er een verband bestaat tussen het eten van vlees en het ontwikkelen van diabetes. Hiervoor volgden ze 54.411 Chinese volwassenen tussen 45 en 75 jaar gedurende gemiddeld 10 jaar. Bij aanvang van de studie werden tal van gegevens verzameld, onder andere over hun voedingsgewoonten, aan de hand van een gevalideerde vragenlijst. Tijdens het verloop van de studie werd nagevraagd wie diabetes ontwikkelde en wie niet. Door deze gegevens te vergelijken met de voedingsgegevens werd het verband tussen beide onderzocht.

Uit de statistische analyse, gecorrigeerd voor tal van verstorende factoren, blijkt dat diegenen die het meest rood vlees aten 23% meer kans hadden op diabetes. Ook een hoge consumptie van gevogelte bleek een negatief effect te hebben: de kans op diabetes steeg met 15%. 

Er werd geen verband gevonden tussen het eten van vis, schaal- en schelpdieren en diabetes (1).

Bron

(1) Talaei, M., Wang, Y. L., Yuan, J. M., Pan, A., & Koh, W. P. (2017). Meat, dietary heme iron and risk of type 2 diabetes: The Singapore Chinese Health Study. American Journal of Epidemiology.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Uit gelijkaardig onderzoek en verschillende meta-analyses is reeds gebleken dat een hoge consumptie van rood vlees, en vooral vleeswaren, de kans op diabetes verhoogt (2,3). Hoe dit komt, is niet volledig duidelijk. Een eventuele verklaring is heemijzer, een vorm van ijzer aanwezig in dierlijke producten, dat mogelijk de insulineresistentie verhoogt. Deze hypothese wordt deels ondersteund door de nieuwe studie. De onderzoekers stelden namelijk vast dat het negatief effect van rood vlees deels verdween wanneer gecorrigeerd werd voor heemijzer. Dit toont echter aan dat nog andere componenten een rol spelen. Zowel nitriet, verzadigde vetten als producten die gevormd worden bij de verwerking of bereiding van vlees, zouden verantwoordelijk zijn voor het verhoogd risico op diabetes (4).

De resultaten van de verschillende studies over het effect van gevogelte zijn veel minder eenduidig. Er zijn studies die wijzen op een positief effect, maar evengoed studies waarbij een negatief of geen effect werd vastgesteld (5). Mogelijk heeft dit te maken met de grote variatie in ijzergehalte tussen de verschillende delen gevogelte. Vooral de bil is een bron van ijzer, terwijl de borst veel minder ijzer bevat. Uit de nieuwe studie bleek inderdaad dat het negatief effect bij gevogelte volledig aan het ijzer toe te schrijven was.

Conclusie

Onderzoekers stellen vast dat de kans op diabetes toeneemt wanneer je veel rood vlees eet, maar een duidelijke verklaring is er niet. Voor gevogelte is het verband met diabetes minder duidelijk.

Referenties

(2) Feskens, E. J., Sluik, D., & van Woudenbergh, G. J. (2013). Meat consumption, diabetes, and its complications. Current diabetes reports, 13(2), 298-306.
(3) Pan, A., Sun, Q., Bernstein, A. M., Manson, J. E., Willett, W. C., & Hu, F. B. (2013). Changes in red meat consumption and subsequent risk of type 2 diabetes mellitus: three cohorts of US men and women. JAMA internal medicine, 173(14), 1328-1335.
(4) Kim, Y., Keogh, J., & Clifton, P. (2015). A review of potential metabolic etiologies of the observed association between red meat consumption and development of type 2 diabetes mellitus. Metabolism, 64(7), 768-779.
(5) Bendinelli B, Palli D, Masala G, et al. Association between dietary meat consumption and incident type 2 diabetes: the EPIC-InterAct Study. Diabetologia. 2013;56(1):47–59

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief