Nina Van Den Broecke Verschenen op 17/09/2021

In het nieuws

Foliumzuur is vooral bekend als de vitamine die zwangere vrouwen moeten innemen om de kans op een open ruggetje te verkleinen. Maar foliumzuur zou ook een rol kunnen spelen in de preventie van darmkanker. Amerikaanse onderzoekers hebben het verband tussen beide grondig bestudeerd in een grootschalig onderzoek.

Factcheck

Een prospectieve studie toont aan dat een hoge inname van foliumzuur de kans op darmkanker verkleint. Het effect is echter beperkt en de dosissen hoog. Andere studies vonden geen verband tussen foliumzuur en darmkanker. Het blijft op basis van het huidig wetenschappelijk onderzoek moeilijk om een uitspraak te doen. De conclusie van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds blijft dan ook overeind: er is onvoldoende bewijs dat foliumzuur de kans op darmkanker verkleint.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse wetenschappers baseerden zich voor hun onderzoek op de gegevens van de bekende Nurses Health Study. Gedurende 36 jaar hebben ze 86.320 vrouwen gevolgd.

 • Elke 4 jaar bepaalden ze via een gevalideerde voedselfrequentievragenlijst de inname van foliumzuur.
 • Elke 2 jaar bevroegen ze tal van medische gegevens en gegevens over de leefstijl.
 • De onderzoekers gingen na hoeveel vrouwen darmkanker kregen. Na een opvolging van 36 jaar waren er 1.988 gevallen van darmkanker.
 • Daarna onderzochten ze of er een verband is tussen de inname van foliumzuur en de kans op darmkanker.
 • Bij de analyse van de gegevens hielden de onderzoekers rekening met andere beïnvloedende factoren, zoals rood en bewerkt vlees, roken, alcohol, vezelrijk voedsel en leeftijd.

Volgens de onderzoekers zou een hoge inname van foliumzuur 12 tot 24 jaar voor de diagnose de kans op darmkanker verkleinen met zo’n 7 tot 17%.

 • Dat gold zowel voor de totale inname van foliumzuur als voor de inname van synthetisch foliumzuur (via supplementen).
 • Er bleek geen verband tussen de inname van foliumzuur dat van nature aanwezig is in voeding en het risico op darmkanker (1).
Bron

(1) Wang, F., Wu, K., Li, Y., Song, R., Wu, Y., Zhang, X., ... & Willett, W. C. (2021). Association of folate intake and colorectal cancer risk in the postfortification era in US women. The American Journal of Clinical Nutrition.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Er is al heel wat onderzoek verricht naar het verband tussen foliumzuur en darmkanker. De resultaten van al deze studies zijn nogal tegenstrijdig.

 • Bepaalde cohortonderzoeken komen, net zoals deze prospectieve studie, tot de conclusie dat foliumzuur een beschermend effect heeft.
  • Het effect is weliswaar beperkt, zeker in vergelijking met de hoge dosissen die soms ingenomen worden.
  • Voor dergelijke dosissen moet nagegaan worden of ze geen andere negatieve gezondheidseffecten hebben.
 • Ander cohortonderzoek en RCT’s (een andere vorm van placebogecontroleerd onderzoek) stellen dat er helemaal geen verband is tussen foliumzuur en darmkanker (2).

Een mogelijke verklaring voor deze tegenstrijdigheden is de verschillende duur van de opvolgperiode:

 • Volgens bepaalde hypotheses zou foliumzuur vooral een beschermend effect hebben in het allereerste stadium van het kankerproces. Darmkanker ontwikkelt zich vaak over een periode van meer dan 10 jaar.
 • Dat zou kunnen verklaren waarom er in RCT’s (die vaak minder lang duren) geen beschermend effect kan aangetoond worden. En waarom deze nieuwe studie met een zeer lange opvolgperiode wel een verband aantoont.

In elk geval moet deze hypothese eerst bevestigd worden voor we ze voor waar kunnen aannemen. Voorlopig blijft het standpunt van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds (3) en de Hoge Gezondheidsraad (4) overeind: er is onvoldoende bewijs dat foliumzuur de kans op darmkanker verkleint.

Conclusie

Een prospectieve studie toont aan dat een hoge inname van foliumzuur de kans op darmkanker verkleint. Het effect is echter beperkt en de dosissen hoog. Andere studies vonden geen verband tussen foliumzuur en darmkanker. Het blijft op basis van het huidig wetenschappelijk onderzoek moeilijk om een uitspraak te doen. De conclusie van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds blijft dan ook overeind: er is onvoldoende bewijs dat foliumzuur de kans op darmkanker verkleint.

Referenties
Gerelateerde richtlijnen
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief