Nina Van Den Broecke Verschenen op 25/05/2020

Bewering

Met de examens in het vooruitzicht is menig student op zoek naar middeltjes om zijn concentratievermogen te boosten. Verzadigd vet behoort volgens Amerikaanse onderzoekers alvast niet tot het lijstje. Integendeel, het zou een negatief effect hebben op ons concentratievermogen. Klopt dat wel?

Factcheck

Verzadigd vet hoort niet thuis in een gezonde voeding. Volgens onderzoekers heeft het een gunstige impact op ons concentratievermogen, maar dat is zeer twijfelachtig en blijkt zelfs niet uit hun studie.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

De basis voor deze uitspraak is een interventiestudie, waarbij onderzoekers het effect van een maaltijd rijk aan verzadigd vet op het concentratievermogen nagingen(1). Belangrijke bronnen van verzadigd vet zijn vetrijke dierlijke producten en harde plantaardige vetten zoals kokos- en palmvet.

Deze interventiestudie is een onderdeel van een groter onderzoek dat het effect van vet op vermoeidheid en chronische ontsteking bij borstkankeroverlevers naging. Dit verklaart het vreemde deelnemersprofiel. Van de 51 vrouwen die deelnamen, waren er 32 die borstkanker gehad hebben. De 51 vrouwen werden willekeurig ingedeeld in twee groepen. Noch de onderzoekers, noch de deelnemers wisten wie tot welke groep behoorde.

De ene groep startte de interventie met een maaltijd rijk aan verzadigd vet, de andere groep met een maaltijd rijk aan oliezuur (een enkelvoudig onverzadigd vet). Na vier weken werd het experiment herhaald, maar dan werden de maaltijden omgekeerd. Voor en na elke maaltijd werd het aandachts- en concentratievermogen getest. Hiervoor maakten de onderzoekers gebruik van een gestandaardiseerde test waarbij ze vijf verschillende aspecten van aandacht, concentratie en focus maten. Daarnaast werden allerlei parameters bepaald om beïnvloedende factoren te kunnen uitsluiten.

Uit de statistische analyse blijkt dat de vrouwen op een van de vijf items significant minder goed scoorden na de maaltijd rijk aan verzadigd vet. Hieruit concluderen de onderzoekers dat verzadigd vet een negatief effect kan hebben op het concentratievermogen.

Bron

(1) Madison, A. A., Belury, M. A., Andridge, R., Shrout, M. R., Renna, M. E., Malarkey, W. B., ... & Kiecolt-Glaser, J. K. (2020). Afternoon distraction: a high-saturated-fat meal and endotoxemia impact postmeal attention in a randomized crossover trial. The American Journal of Clinical Nutrition.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Deze studie is opgezet volgens de regels van de kunst, maar jammer genoeg zijn we niet veel met de resultaten. Doordat de deelnemers uit een zeer beperkte doelgroep kwamen (voornamelijk vrouwelijke borstkankeroverlevers), kunnen we resultaten niet veralgemenen.

Het effect mag ook niet overroepen worden. Slechts op een van de vijf items had het verzadigd vet een negatief effect. Bovendien is het niet duidelijk of dit effect relevant is. Het verschil tussen de beide scores was klein en ook na de maaltijd rijk aan verzadigd vet was de score niet problematisch. De kans dat een maaltijd rijk aan verzadigd vet een negatief effect zal hebben op je productiviteit of concentratievermogen is met andere woorden klein.

Conclusie

Verzadigd vet hoort niet thuis in een gezonde voeding. Volgens onderzoekers heeft het een gunstige impact op ons concentratievermogen, maar dat is zeer twijfelachtig en blijkt zelfs niet uit hun studie.

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief