Patrick Mullie Verschenen op 22/04/2021

Bewering

Personen die lang zijn blootgesteld aan luchtvervuiling, vertonen tekenen van de ziekte van Alzheimer en andere neurologische aandoeningen. Dat blijkt uit Brits onderzoek in Mexico-Stad. Maar de studie kan niet aantonen dat vervuiling effectief alzheimer veroorzaakt.

Factcheck

Onderzoekers gingen na of er een verband is tussen luchtvervuiling en de ziekte van Alzheimer. In de hersenen van overleden inwoners van Mexico City stelden de wetenschappers tekenen van alzheimer vast. Deze inwoners werden levenslang blootgesteld aan luchtvervuiling. De studie toont niet aan dat alzheimer veroorzaakt wordt door vervuiling. Ook ondervoeding kan aan de basis liggen.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers gingen na of er een verband is tussen blootstelling aan luchtvervuiling en de ziekte van Alzheimer (1). Ze selecteerden 186 resultaten van autopsies bij personen tussen 1 en 40 jaar oud, die in Mexico-Stad hadden geleefd. De oorzaken van hun overlijdens hielden geen verband met hersenaandoeningen.

Bij onderzoek van de hersenen van de overleden personen stelden de onderzoekers tekenen van de ziekte van Alzheimer vast. Inwoners van Mexico-Stad worden levenslang blootgesteld aan luchtvervuiling. De onderzoekers besluiten dat de plaats waar iemand woont, de ingeademde lucht en de voeding centraal staan in de ontwikkeling van alzheimer.

Bron

(1) Calderón-Garcidueñas L, González-Maciel A, Reynoso-Robles R, et al. Quadruple abnormal protein aggregates in brainstem pathology and exogenous metal-rich magnetic nanoparticles. The substantia nigrae is a very early target in young urbanites and the gastrointestinal tract likely a key brainstem portal. Environ Res. 2020 Sep 1:110139.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Deze studie toont duidelijk aan dat zelfs jonge kinderen reeds tekenen hebben in de hersenen die wijzen op de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie.

  • De typische kenmerken zijn zones met verkeerd gevouwen eiwitten in de hersenen.
  • De hersenstam van de jonge mensen in de studie toonde eveneens hoge concentraties aan ijzer-, aluminium- en titaniumrijke stoffen.
    • Diezelfde stoffen werden eerder al teruggevonden in de darmwand.
    • Dat lijkt erop te wijzen dat de stoffen ingeslikt werden en de hersenen bereikten.

Deze studie toont niet aan dat luchtvervuiling alzheimer veroorzaakt. Ondervoeding, dat ook veel voorkomt in Mexico-Stad, kan eventueel ook aan de basis liggen. Daarvoor zouden we deze resultaten moeten vergelijken met hersenonderzoek bij jongeren uit niet vervuilde gebieden.

De hersenstructuren die in dit onderzoek worden vastgesteld, doen wel vermoeden dat het risico op alzheimer hoger ligt bij bepaalde risicogroepen. Het is alvast een interessant onderzoeksthema ter preventie van de ziekte van Alzheimer. Onderzoek in het verleden toonde al aan dat een gezonde levensstijl het risico op dementie kan doen dalen, zonder echter een oorzakelijk verband aan te tonen. Daar hoort ook een gezond leefmilieu bij.

Conclusie

Onderzoekers gingen na of er een verband is tussen luchtvervuiling en de ziekte van Alzheimer. In de hersenen van overleden inwoners van Mexico City stelden de wetenschappers tekenen van alzheimer vast. Deze inwoners werden levenslang blootgesteld aan luchtvervuiling. De studie toont niet aan dat alzheimer veroorzaakt wordt door vervuiling. Ook ondervoeding kan aan de basis liggen.

Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief