Cebam Verschenen op 26/09/2018

In het nieuws

Wie in een buurt met veel luchtvervuiling woont, zou een groter risico lopen op dementie. Is ons ongezond leefmilieu verantwoordelijk voor meer dementie in de maatschappij?

Factcheck

Door de vergrijzing zal dementie in de toekomst meer en meer voorkomen. Een gezonde levensstijl kan het risico op dementie doen dalen, zonder echter een oorzakelijk verband aan te tonen. Hierbij hoort dus ook een gezond leefmilieu.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Dementie, waaronder ook de ziekte van Alzheimer, komt meer en meer voor. In Vlaanderen kampen nu ongeveer 132.000 mensen met dementie. Tegen 2035 verwacht men volgens het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen 188.000 gevallen, een stijging met 43%. Opmerkelijk is dat de stijging niet overal gelijk is: in Zutendaal en Opglabbeek verwacht men een stijging van meer dan 90%, tegenover minder dan 20% in Antwerpen en Drogenbos. Deze verschillen hebben vermoedelijk eerder met de leeftijd van de inwoners te maken.

Britse onderzoekers gingen bij meer dan 130.000 volwassenen in Londen de invloed van luchtvervuiling na op het voorkomen van dementie (1). De luchtkwaliteit van de woonplaats van de deelnemers werd bepaald aan de hand van wiskundige modellen, en de drukte van het wegverkeer werd geëvalueerd op basis van de postcode van de woonplaats. Gedurende 7 jaar ontwikkelden 2.181 personen dementie, waaronder 848 de ziekte van Alzheimer. In de gebieden met de hoogste luchtvervuiling kwam dementie tot 40% vaker voor in vergelijking met de gebieden met de laagste luchtvervuiling, rekening houdend met mogelijke storende factoren, zoals leeftijd, roken en inkomen. Vooral het verband met stikstofdioxide, geproduceerd door het wegverkeer, was sterk.  

Bron

(1) Vos SJB et al. Modifiable Risk Factors for Prevention of Dementia in Midlife, Late Life and the Oldest-Old: Validation of the LIBRA Index. J Alzheimers Dis. 2017;58(2):537-547.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dit onderzoek toont een verband aan tussen luchtvervuiling en dementie, maar bewijst niet dat het om een oorzakelijk verband gaat. Er kunnen steeds factoren aanwezig zijn die de relatie tussen luchtvervuiling en dementie verstoren. Men weet al lang dat dementie meer voorkomt bij lagere inkomens. Zo is het mogelijk dat mensen met een lager inkomen meer blootgesteld worden aan luchtvervuiling.

Een zwak punt in deze studie is dat de luchtvervuiling slechts eenmaal gemeten werd. Bovendien waren de persoonlijke gegevens over de patiënten beperkt: er was geen info over schoolopleiding, passief roken en luchtvervuiling op het werk.

Waarom mensen dementie ontwikkelen blijft onduidelijk, maar als luchtvervuiling een rol speelt, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de volksgezondheid. 

Conclusie

Door de vergrijzing zal dementie in de toekomst meer en meer voorkomen. Een gezonde levensstijl kan het risico op dementie doen dalen, zonder echter een oorzakelijk verband aan te tonen. Hierbij hoort dus ook een gezond leefmilieu.

Referenties

https://www.nhs.uk/news/neurology/air-pollution-linked-to-dementia-risk/

Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief