Patrick Mullie Verschenen op 11/06/2021

Bewering

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat vitamine D nuttig kan zijn in de behandeling van covid-19. Zo luidt de conclusie van een nieuwe overzichtsstudie. Nochtans suggereerden allerlei waarnemende studies in het voorbije jaar dat voedingssupplementen met vitamine D zinvol zijn. Hoe zit dat juist?

Factcheck

Sinds het begin van de pandemie wezen waarnemende studies op een verband tussen lage vitamine D-waarden en ernstige covid-klachten. Duitse wetenschappers hebben dit onderzocht in een overzichtsstudie. Ze besluiten dat er te weinig wetenschappelijke gegevens zijn om te oordelen of vitamine D nuttig of schadelijk is in de behandeling van covid-19. De rol van vitamine D bij covid-19 is dus nog steeds niet duidelijk.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoek in het verleden toonde aan dat mensen met ernstige gezondheidsklachten door covid-19 doorgaans ook lagere vitamine D-gehaltes hadden in hun bloed. Vitamine D ondersteunt je lichaam in de verdediging tegen bacteriën en virussen.

Een Duits onderzoeksteam ging na of vitamine D toedienen bij de behandeling van een corona-infectie nuttig en veilig is (1). De wetenschappers voerden een literatuurstudie uit volgens de strenge Cochrane-normen, bekend als kwaliteitsgarantie. Ze vonden 3 interventiestudies bij 356 deelnemers met covid-19-klachten.

 • De helft van de deelnemers kreeg vitamine D toegediend, de andere helft een nepmiddel (placebo).
 • Twee studies selecteerden deelnemers met ernstige covid-klachten, en één studie had deelnemers met lichte covid-klachten.

De Duitse onderzoekers besluiten dat er te weinig wetenschappelijke gegevens zijn om te besluiten of vitamine D nuttig of schadelijk is bij de behandeling van covid-19. Er is dringend nood aan kwaliteitsvolle interventiestudies om de rol van vitamine D bij covid-19 te evalueren.

Bron

(1) Stroehlein_JK, Wallqvist_J, Iannizzi_C, et al. Vitamin D supplementation for the treatment of COVID-19: a living systematic review. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 5. Art. No.: CD015043. DOI: 10.1002/14651858.CD015043.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Onderzoek dat in het verleden lage bloedwaarden van vitamine D in verband bracht met covid-19 was waarnemend van aard. Op basis van zulke studies weet je niet of het één met het ander te maken heeft (oorzakelijk verband). De risicofactoren om ernstig ziek te worden door covid-19 zijn dezelfde risicofactoren voor lage vitamine D-waarden in het bloed:

 • Mensen met obesitas, oudere personen die minder bewegen en/of mensen met longproblemen hebben bijvoorbeeld een hoger risico op gezondheidsproblemen bij covid-19, maar diezelfde groepen mensen hebben doorgaans ook lagere vitamine D-gehaltes in het bloed.
 • Het zijn waarschijnlijk niet de lagere vitamine D-waarden die gezondheidsproblemen veroorzaken bij een coronabesmetting, maar de aanwezige risicofactoren.
 • Het lijkt dan ook weinig zinvol om extra vitamine D in te nemen bij ernstige covid-klachten.

De Duitse onderzoekers hebben deze kwestie nu verder onderzocht, door bewust niet te kiezen voor waarnemende studies, maar voor interventiestudies:

 • In dergelijke studies worden risicofactoren door toeval gelijkmatig verdeeld in twee groepen.
 • De ene groep krijgt vitamine D toegediend, en de andere een nepmiddel.
  • Daardoor krijg je een beter beeld van de invloed van een behandeling op bepaalde factoren.
  • Als er in zo’n interventiestudie een verschil is tussen beide groepen, dan komt dat door vitamine D, en niet door aanwezige risicofactoren. Maar de onderzoekers stelden geen duidelijk verschil vast.

Conclusie

Sinds het begin van de pandemie wezen waarnemende studies op een verband tussen lage vitamine D-waarden en ernstige covid-klachten. Duitse wetenschappers hebben dit onderzocht in een overzichtsstudie. Ze besluiten dat er te weinig wetenschappelijke gegevens zijn om te oordelen of vitamine D nuttig of schadelijk is in de behandeling van covid-19. De rol van vitamine D bij covid-19 is dus nog steeds niet duidelijk.

Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief