18 april, Europese dag van de Rechten van de Patiënt


Inzage in je medisch dossier is een belangrijk middel om als patiënt je eigen rol in het zorgproces op te nemen en je sterker te maken in de communicatie met zorgverleners.

Patiënten verwachten veel van de online gezondheidsportalen

Inzage in je dossier is het actiepunt van het Vlaams Patiëntenplatform op 18 april, de Europese dag van de Rechten van de Patiënt. In de wet patiëntenrechten staat dat patiënten recht hebben op informatie over hun gezondheidstoestand en de mogelijke evolutie ervan. Een patiënt ontvangt informatie van zijn of haar arts, maar kan ook samen met de arts het patiëntendossier inkijken of een afschrift hiervan opvragen.
“Patiënten hebben informatie nodig om inzicht te krijgen in hun gezondheidstoestand en om, samen met zorgverleners, bewuste keuzes te maken over een eventuele behandeling. Ook al hebben patiënten hier recht op, in de praktijk verloopt dit nog niet overal even vlekkeloos”, zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP). Het VPP voerde hierover een bevraging uit bij 581 patiënten. 66% gelooft dat online inzage in het patiëntendossier de communicatie met zorgverleners zal verbeteren en 68% gelooft ook dat ze door die online inzage hun zorg meer in eigen handen kunnen nemen.
Momenteel kunnen patiënten al een deel van de informatie over hun gezondheid bekijken via patiëntenportalen zoals CoZo (Collaboratief Zorgplatform), mynexuzhealth, het Brussels Gezondheidsnetwerk of de Patient Health Viewer van de ziekenfondsen. Binnenkort wordt er een federaal ‘gezondheidsportaal’ (personal health viewer) gelanceerd. Hierop kunnen burgers bekijken welke gegevens over hun gezondheid worden gedeeld. Ook de Vlaamse overheid zal binnenkort in samenwerking met de ziekenfondsen een nieuw portaal lanceren (My Health Viewer). Om duiding te geven bij het medisch jargon worden deze initiatieven gekoppeld aan Gezondheid en Wetenschap.

Beter geïnformeerd over eigen gezondheid

Uit de bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform blijkt dat de patiënt hoge verwachtingen koestert over de online inzage. 80% van de bevraagden denkt dat hij of zij beter op de hoogte zal zijn van de eigen gezondheid. 81% gelooft dan weer dat ze mee zullen kunnen waken over de juistheid van de persoonlijke informatie in hun dossier. 68% gelooft ook dat ze door de online inzage een actievere rol zullen opnemen in hun zorg. Slechts 6% is hier niet van overtuigd. Verder denkt 66% dat deze nieuwe manier van inzage de communicatie tussen de patiënt en zorgverleners zal verbeteren. 30% denkt dat dit mogelijk het geval kan zijn en slechts 4% gelooft hier niet in. 65% van de patiënten gelooft ook dat dit kan leiden tot een gelijkwaardigere relatie met de zorgverleners. Of een patiëntenportaal ook leidt tot meer vertrouwen in zorgverleners is nog niet voor iedereen even duidelijk. 8% is het hier niet mee eens, 34,5% twijfelt hierover en 57,5% ziet het rooskleuriger in.
Uit de bevraging blijkt ten slotte dat leden van patiëntenverenigingen al meer vertrouwd zijn met patiëntenportalen. 22% bekijkt al onderzoeksresultaten of verslagen vanuit het ziekenhuis via een patiëntenportaal (bijv. mynexuzhealth, CoZo). Bij bevraagden die geen lid zijn van een patiëntenvereniging is dat slechts 13%.
Het VPP vraagt speciale aandacht voor personen met een psychische kwetsbaarheid. “Deze personen hebben dezelfde patiëntenrechten, maar in de praktijk loopt het daar nog een stuk moeilijker”, zegt Ilse Weeghmans. Het VPP doet inspanningen om mensen in psychiatrische ziekenhuizen uitleg te geven en moedigt hen aan om naar de patiëntenportalen te kijken.

Marleen Finoulst

www.vlaamspatientenplatform.be

Terug naar overzicht »

Duiding bij voedingswetenschap

De relatie tussen voeding en gezondheid is zeer complex. Laat je niet van de wijs brengen door allerlei uitspraken over voeding in de media die gebaseerd zijn op één studie. | Bekijk artikel »

Reisplannen? Denk nu aan je vaccinaties.

De Europese Vaccinatieweek, van 23 tot 29 april 2018, richt dit jaar haar pijlen op de dicht(er)bij-vakanties. Jongvolwassenen (18-30 jaar) die de wereld intrekken – voor plezier, studies of werk – beschermen zich beter met een prikje voor vertrek. | Bekijk artikel »

Nieuwsbrief

Vul je emailadres in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

icoontje van envelop bij invulvelden voor nieuwsbrief