Waar komt dit nieuws vandaan?

Sinds 2011 mag je bloed geven tot je 71ste, maar die leeftijdsgrens vervalt binnenkort. Dat besliste de minister van volksgezondheid Maggie De Block de voorbije zomer (1). België is niet het eerste land dat de leeftijdsbeperking voor bloeddonatie opheft. Dat gebeurde eerder in Groot-Brittannië, Canada en de Verenigde Staten. Er blijven wel voorwaarden aan verbonden. De donorarts van het Rode Kruis moet je beschikt bevinden om bloed te geven, je hebt al eens bloed gedoneerd hebt voor je 66ste en je laatste donatie is niet langer dan drie jaar geleden. Door het opheffen van de leeftijdsgrens kunnen naar schatting 8.000 gekende donoren, die in de komende 5 jaar ouder zijn dan 71 jaar, bloed blijven geven. 

(1)https://www.deblock.belgium.be/nl/afschaffing-maximumleeftijd-voor-bloeddonoren

Hoe interpreteren?

Het Rode Kruis kan versterking van de bloedvoorraad gebruiken en staat achter de maatregel omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat er geen nadelen verbonden zijn aan bloedgeven op oudere leeftijd (2). Zeventigplussers lopen geen extra risico’s bij bloeddonatie: het heeft geen impact op hun bloeddruk noch op de hartslag en ze vallen ook niet sneller flauw omdat ze ouder zijn. Evenmin zijn er bijkomende onderzoeken nodig om bloed te kunnen geven op oudere leeftijd.

Interesse om bloeddonor te worden? Lees hier https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/geef-bloed-of-plasma/registratie-als-donor/ wat je daarvoor moet doen.

Conclusie

Wie geschikt bevonden is om bloed te geven, kan dit binnenkort blijven doen tot voorbij de leeftijd van 71 jaar, de huidige maximumgrens. Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat er geen bijkomende risicofactoren zijn voor oudere donoren.

(2) http://www.cebap.org/news/change-in-age-limit-for-blood-donation/

Lees meer »

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief