gezondheid en wetenschap

Epiglottitis en supraglottitis

Wat is het?

Het strottenhoofd is het verbindingsstuk tussen de keelholte en de luchtpijp, en bestaat uit kraakbeenringen, spierweefsel en slijmvlies. Een van die ringen verdikt vooraan in de hals. Dat is de adamsappel. In het strottenhoofd zitten de stembanden. Naast geluid produceren, zorgt het strottenhoofd ervoor dat er geen voedsel in de luchtpijp terechtkomt. Dit dankzij een met slijmvlies bekleed kraakbenig flapje dat zich boven de stembanden bevindt. Bij het slikken wordt dat flapje naar beneden gedrukt, zodat het de luchtweg afsluit en voedsel en drank naar de slokdarm worden afgeleid. Als dit flapje ontsteekt, spreken we van een epiglottitis. Een supraglottitis is een ontsteking van het gedeelte van het strottenhoofd boven de stembanden. De oorzaak is een infectie met een bacterie, doorgaans een van de soorten die ook luchtweginfecties veroorzaken. Een epiglottitis of supraglottitis ontstaat meestal uit een keelontsteking. In sommige gevallen komt de bacterie ook in de bloedbaan terecht (bloedvergiftiging). Dit maakt dat de ziekte bijzonder ernstig kan verlopen, en zelfs levensbedreigend kan zijn.

Hoe vaak komt het voor?

Wereldwijd komt epiglottitis voor bij 0,97 tot 3,1 per 100 000 volwassenen per jaar. Vermits elke huisarts gemiddeld 2 gevallen van keelontsteking ziet per week, is dit al bij al een zeer zeldzame aandoening.

Hoe kun je het herkennen?

De symptomen van epiglottitis en supraglottitis zijn gelijklopend. Het begint met een opstoot van snel stijgende koorts, keelpijn en last bij het slikken. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten spontaan. In een klein aantal gevallen is het verloop ernstiger. De keelpijn neemt toe, en kan zo erg zijn dat men onduidelijk spreekt, niet meer kan slikken en het speeksel uit de mond loopt. Er treedt kortademigheid op, met een piepende en gierende ademhaling doordat de zwelling de luchtdoorstroming belemmert. Komt de bacterie in de bloedbaan, dan gaat ook de algemene toestand snel achteruit.

Hoe stelt je arts de aandoening vast?

De diagnose is gebaseerd op de ziektetekenen, en wordt gesteld zonder bijkomend onderzoek.

Wat kun je zelf doen?

Rechtop zitten en voorover leunen kunnen verlichting brengen. Verwittig ondertussen dringend de arts. Als hij niet bereikbaar is, ga dan naar de spoedgevallendienst van het ziekenhuis.

Wat kan je arts doen?

De behandeling gebeurt steeds in het ziekenhuis, en bestaat uit toediening van zuurstof via een masker en van antibiotica via een infuus. In zeer ernstige gevallen is intubatie nodig. De beademing wordt dan verzekerd via een buisje dat in de keel wordt ingebracht. Lukt dit niet, dan wordt een tracheotomie uitgevoerd. Het buisje wordt dan uitwendig, langs het strottenhoofd, ingebracht.

Bronnen

www.ebmpracticenet.be


Verschenen op 11/12/2015

Bedankt voor je feedback!

Nieuwsbrief

Vul je emailadres in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

icoontje van envelop bij invulvelden voor nieuwsbrief