Cebam Verschenen op 26/01/2018

In het nieuws

Wil je minder kans op hart- en longziekten? Dan stop je best volledig met roken. Minderen heeft immers weinig effect.

Factcheck

Deze overzichtsstudie stelt dat roken, vanaf 1 sigaret per dag, gepaard gaat met een hoger risico op hart- en vaatziekten. Dat risico is beperkt voor lichte rokers en wordt groter naarmate je meer rookt. Minderen heeft zeker en vast zin, maar stoppen is beter. In deze studie werd niet gekeken naar het effect op longziekten.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van de Londense universiteit brachten alle goed uitgevoerde studies – van 1946 tot 2015 - over de impact van roken op hartziekten en beroerte samen in een overzichtsstudie (1). Ze wilden weten in hoeverre het risico op hart- en vaatziekten beïnvloed wordt door het aantal gerookte sigaretten: 1, 5 of 20, voor mannen en vrouwen afzonderlijk. Daarbij werd zoveel mogelijk rekening gehouden met andere risicofactoren, zoals hoge bloeddruk en hoge cholesterol.

Na statistische analyses kwamen ze tot de volgende bevindingen. In vergelijking met niet-rokers lopen vrouwelijke rokers een verhoogd risico op hartziekte (vooral hartinfarct): wie 20 sigaretten per dag rookt, verdrievoudigt haar risico bijna (factor 2,84), maar wie slechts 1 sigaret per dag rookt, heeft nog steeds een licht verhoogd risico (factor 1,29). Mannen die 20 sigaretten per dag roken, lopen dubbel zoveel risico op een hartinfarct dan niet-rokers, en ook nog 1,3 keer meer risico wanneer ze slechts 1 sigaret per dag roken.

Wat het risico op beroerte betreft, deden de onderzoekers gelijkaardige vaststellingen. Met 20 sigaretten per dag lopen vrouwen meer dan dubbel zoveel risico op een beroerte (factor 2,16) en met 1 sigaret een licht verhoogd risico (factor 1,31). Mannen die 20 sigaretten per dag roken, hebben 1,64 meer kans op een beroerte en bij 1 sigaret per dag nog steeds 1,25 keer meer kans.

De onderzoekers concluderen dat zelfs heel weinig roken het risico op hart- en vaatziekten een beetje verhoogt en er dus geen veilige ondergrens voor roken bestaat.

Bron

(1) Hackshaw A, Morris JK, Boniface S, et al. Low cigarette consumption and risk of coronary heart disease and stroke: meta-analysis of 141 cohort studies in 55 study reportsBMJ. Published online January 24 2018

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De studie onderzocht enkel het effect op hart- en vaatziekten, zoals hartinfarct en beroerte, en niet het effect op longziekten. Wanneer mensen bovendien een verhoogde bloeddruk of cholesterol hebben, lopen ze nog meer risico, want deze risico’s tellen op.

De studie is goed uitgevoerd en omvat een zeer grote groep mensen, wat de conclusies betrouwbaarder maakt. Alle afzonderlijke studies opgenomen in deze overzichtsstudie wezen ook in dezelfde richting: hoe meer je rookt, hoe groter je risico, en omgekeerd.

Verrassend is wellicht dat het risico op hart- en vaatziekten al begint te stijgen vanaf 1 sigaret per dag, terwijl dit soms wordt afgedaan als onschuldig. Minder roken heeft wel degelijk effect, maar helemaal stoppen is natuurlijk beter. 

Conclusie

Deze overzichtsstudie stelt dat roken, vanaf 1 sigaret per dag, gepaard gaat met een hoger risico op hart- en vaatziekten. Dat risico is beperkt voor lichte rokers en wordt groter naarmate je meer rookt. Minderen heeft zeker en vast zin, maar stoppen is beter. In deze studie werd niet gekeken naar het effect op longziekten.

Referenties

https://www.nhs.uk/news/heart-and-lungs/just-one-cigarette-day-increases-heart-disease-and-stroke-ri...

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief