Patrick Mullie Verschenen op 17/10/2018

In het nieuws

Zoals elk jaar start de Vlaamse Overheid een campagne om griepvaccinatie te stimuleren. Dit jaar ligt de nadruk op 65-plussers.

Factcheck

Om je te laten vaccineren haal je een voorschrijft bij je arts en het vaccin bij je apotheker. Personen aan wie het vaccin wordt aanbevolen, genieten van een gedeeltelijke terugbetaling. Het kost dan ongeveer 6 euro (met mogelijk extra terugbetaling via het ziekenfonds). Mensen die in een woonzorgcentrum verblijven (en in sommige andere voorzieningen), krijgen het vaccin gratis.


Meer info: www.laatjevaccineren.be

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid start een campagne om tussen midden oktober en midden november de griepvaccinatie te laten uitvoeren. (1) Het duurt ongeveer twee weken vooraleer de vaccinatie voldoende bescherming biedt tegen griep. De klemtoon van de campagne ligt dit jaar op 65-plussers, om bij deze groep ernstige gezondheidsproblemen te vermijden. Dankzij een griepvaccinatie worden deze mensen niet of minder ernstig ziek, waardoor hun levenskwaliteit niet overmatig aangetast wordt.

Naast 65-plussers is griepvaccinatie belangrijk voor vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen, voor mensen met een chronische aandoening zoals diabetes of ernstige astma en voor mensen die in een woonzorgcentrum of zorgvoorziening verblijven. Ook de gezinsleden van deze mensen laten zich best vaccineren. Voor zwangere vrouwen is het advies van de Hoge Gezondheidsraad eenvoudiger geworden: alle zwangere vrouwen kunnen zich laten vaccineren tijdens het griepseizoen, ongeacht hoe lang ze al zwanger zijn. Vroeger luidde het advies pas te vaccineren in het tweede of derde trimester van de zwangerschap. Woonzorgcentra registreren elk jaar zelf gegevens over de vaccinatiegraad van de personeelsleden. In 2017 bedroeg deze ongeveer 49% bij 47.646 personeelsleden.

Bron

(1) Griepvaccinatiecampagne van het Agentschap Zorg en Gezondheid

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Griep is minder onschuldig dan doorgaans gedacht wordt: volgens Sciensano waren er in de periode van 2 oktober 2017 tot 25 maart 2018 450.000 gevallen van griep, en 655.000 raadplegingen over griepklachten bij huisartsen.

Gemiddeld duurt een griepepidemie zeven tot elf weken. De voorbije epidemie werd gekenmerkt door 1.769 extra overlijdens te wijten aan griep, waarvan 90% bij 65-plussers. Bovendien ontwikkelt 1 op 1.000 grieppatiënten complicaties waarvoor een ziekenhuisopname nodig is. Een griepepidemie heeft niet alleen gevolgen voor onze oudere bevolking, maar ook economische gevolgen voor ons gezondheidsstelsel. 

Conclusie

Om je te laten vaccineren haal je een voorschrijft bij je arts en het vaccin bij je apotheker. Personen aan wie het vaccin wordt aanbevolen, genieten van een gedeeltelijke terugbetaling. Het kost dan ongeveer 6 euro (met mogelijk extra terugbetaling via het ziekenfonds). Mensen die in een woonzorgcentrum verblijven (en in sommige andere voorzieningen), krijgen het vaccin gratis.


Meer info: www.laatjevaccineren.be

Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief