Nina Van Den Broecke Verschenen op 19/06/2019

In het nieuws

Je glas cava op een receptie vervangen door een glas frisdrank is niet zo’n goed idee voor je lever, beweren Nederlandse wetenschappers op basis van nieuw onderzoek.

Factcheck

Uit een Nederlands onderzoek blijkt dat frisdrank, net zoals alcohol, de kans op leververvetting vergroot. Of daarmee is aangetoond dat frisdrank even slecht is voor je lever als alcohol, kan niet opgemaakt worden uit deze studie.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

In hun onderzoek zijn de Nederlanders nagegaan of er een verband is tussen de consumptie van verschillende alcoholische en niet-alcoholische dranken en leververvetting. Bij deze aandoening wordt een overschot aan voedingsstoffen (ook suiker en alcohol) omgezet in vetdruppels en opgeslagen in de lever. Bij een chronisch overaanbod ontstaat een vetlever of leververvetting, de belangrijkste oorzaak van chronische leveraandoeningen.

Dat overmatig alcoholgebruik slecht is voor je lever is al langer gekend, maar volgens de onderzoekers zouden ook gesuikerde dranken een negatief effect hebben. Om dit te onderzoeken hebben ze bij 1.966 volwassen personen zowel de drankinname als de mate van leververvetting bepaald. Voor de inschatting van de drankinname maakten ze gebruik van voedselfrequentievragenlijsten, waarbij de deelnemers moesten aangeven hoe vaak ze een bepaalde drank consumeerden. Verschillende alcoholische dranken (bier, wijn, sterkedrank en cocktails) en alcoholvrije dranken (melk, koffie, thee en gesuikerde dranken) werden hiermee bevraagd. Door deze gegevens te koppelen aan de mate van leververvetting konden de onderzoekers nagaan of er tussen beide een verband bestaat. De resultaten bevestigen de stelling dat hoe hoger de alcoholinname is, hoe meer kans er is op leververvetting. Maar ook een hogere inname van gesuikerde dranken bleek de kans op leververvetting te vergroten.

Tot slot probeerden de onderzoekers via statistische testen in te schatten of het negatieve effect van gesuikerde dranken even groot is als dat van alcohol. Op basis van deze schatting concluderen ze dat wanneer een bepaalde hoeveelheid energie afkomstig van een alcoholische drank vervangen wordt door een gelijke hoeveelheid energie afkomstig van frisdrank, dit een even negatief effect heeft op je lever. De onderzoekers besluiten dan ook dat het vervangen van alcohol door frisdrank even slecht is voor je lever (1).

Bron

(1) van Eekelen, E., Beulens, J. W., Geelen, A., Schrauwen-Hinderling, V. B., Lamb, H., de Roos, A., ... & de Mutsert, R. (2019). Consumption of Alcoholic and Sugar-Sweetened Beverages is Associated with Increased Liver Fat Content in Middle-Aged Men and Women. The Journal of nutrition, 149(4), 649-658.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dat er een verband is tussen de consumptie van gesuikerde dranken en leververvetting werd recent ook aangetoond in de Framingham Heart Cohortstudy (2). Een overzichtsstudie uit 2018 (3) stelt eveneens dat een hoge inname van suiker de kans op leververvetting vergroot. Het blijft echter moeilijk om onomstotelijk te bewijzen dat suiker effectief leidt tot leververvetting. Nog moeilijker is het om te bepalen vanaf welke hoeveelheid de leververvetting optreedt, laat staan om aan te tonen dat suiker even slecht is als alcohol. Dit kan enkel vastgesteld worden aan de hand van een interventiestudie, die er momenteel nog niet is. Tot dan blijft het verstandig om zowel alcohol als frisdrank als een extraatje te beschouwen en niet dagelijks op het menu te zetten, zoals in de voedingsdriehoek aanbevolen wordt.

Conclusie

Uit een Nederlands onderzoek blijkt dat frisdrank, net zoals alcohol, de kans op leververvetting vergroot. Of daarmee is aangetoond dat frisdrank even slecht is voor je lever als alcohol, kan niet opgemaakt worden uit deze studie.

Referenties
  • (2) Ma, J., Fox, C. S., Jacques, P. F., Speliotes, E. K., Hoffmann, U., Smith, C. E., ... & McKeown, N. M. (2015). Sugar-sweetened beverage, diet soda, and fatty liver disease in the Framingham Heart Study cohorts. Journal of hepatology, 63(2), 462-469.
  • (3) Rayyan, Y. M., & Tayyem, R. F. (2018). Non-alcoholic fatty liver disease and associated dietary and lifestyle risk factors. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 12(4), 569-575.

(On)gezonde dranken

Gezonde dorstlessers zijn gesuikerde (fris)dranken of alcohol allesbehalve.

Frisdranken leveren geen nuttige voedingsstoffen aan. Ze bevatten bovendien veel suikers én bezorgen je minder snel een verzadigd gevoel, waardoor je meer gaat eten of drinken. Overgewicht loert dan snel om de hoek. Ook alcoholische dranken wekken de eetlust en zijn calorierijk.

Bieden light-frisdranken soelaas? Niet echt. Hoewel ze suikervrij zijn, bestendigen ze je drang naar zoet en bevatten ze zuren die tanderosie veroorzaken.

Conclusie: beperk (light-)frisdrank of alcohol in je dagelijkse consumptie. Als gezonde dorstlesser blijft water (eventueel met een smaakje) de kampioen.

Meer weten over (on)gezonde dranken?
Gerelateerde richtlijnen
Gerelateerde nieuwsberichten
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief