Nina Van Den Broecke Verschenen op 26/03/2018

In het nieuws

Chlorogeenzuur, een antioxidant aanwezig in koffie, zou onze bloedvaten soepel houden. Volgens wetenschappers verklaart het waarom mensen die regelmatig koffie drinken minder kans hebben op hart- en vaatziekten.

Factcheck

Of chlorogeenzuur, een antioxidant aanwezig in koffie, een mogelijk gunstig effect van koffie op het hart kan verklaren, is onduidelijk en in ieder geval niet bewezen met deze studie.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Uit dieronderzoek bleek reeds dat het antioxidant chlorogeenzuur mogelijk een positief effect heeft op de bloedvatwand. Daarnaast zit in koffie hydroxyhydroquinone, een stof die gevormd wordt tijdens het roosteren van de bonen. Hydroxyhydroquinone zou de werking van chlorogeenzuur tenietdoen.

Onderzoekers zijn in een nieuwe studie het effect van chlorogeenzuur en hydroxyhydroquinone bij mensen nagegaan. 37 deelnemers moesten volgens een specifiek onderzoeksprotocol koffies met verschillende concentraties chlorogeenzuur en hydroxyhydroquinone drinken. Ze wisten niet welke koffie ze kregen. Het experiment gebeurde in een gecontroleerde omgeving waarbij zoveel mogelijk verstorende factoren werden uitgeschakeld.

Na statistische analyse bleek dat de koffie met een hoge concentratie chlorogeenzuur en een lage concentratie hydroxyhydroquinone een positief effect had op de soepelheid van de bloedvaten. Voor koffie met een hoge concentratie van beide stoffen gold dit niet. Ook de placebokoffie met een lage concentratie van beide stoffen had geen effect (1).

Bron

(1) Kajikawa, M., Maruhashi, T., Hidaka, T., Nakano, Y., Kurisu, S., Matsumoto, T., ... & Yusoff, F. M. (2018). Coffee with a high content of chlorogenic acids and low content of hydroxyhydroquinone improves postprandial endothelial dysfunction in patients with borderline and stage 1 hypertension. European journal of nutrition, 1-8.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Uit eerder onderzoek bleek dat mensen die elke dag 3 tot 5 tassen koffie drinken iets minder kans hebben op hart- en vaatziekten (2). Hoe dit komt, wordt volop onderzocht. Een van de hypothesen is dat het chlorogeenzuur in koffie de bloedvatwand beschermt en soepel houdt. Dit bleek al uit dieronderzoek en wordt bevestigd in dit onderzoek.

Het opzet van dit onderzoek was goed, maar het aantal proefpersonen was beperkt. Ook werd enkel het effect op korte termijn nagegaan. Waarschijnlijk spelen andere bestanddelen in koffie eveneens een rol. Uit deze studie blijkt dat hydroxyhydroquinone een negatief effect zou hebben (1). Bovendien heeft koffie een zeer complexe en variabele samenstelling. Naast chlorogeenzuur zijn er andere antioxidanten aanwezig die beschermend zouden werken. Ze zouden niet alleen een positief effect hebben op de bloedvatwand, maar ook insulineresistentie kunnen verminderen en de bloeddruk verlagen. Nog andere stoffen zouden een negatief effect hebben. Cafestol en kahweol zouden de slechte LDL-cholesterol verhogen en zo de kans op hart- en vaatziekten doen stijgen. Wat het effect is van cafeïne, is niet duidelijk (3).

Door de concentratie van de positieve stoffen te verhogen en die van de negatieve te verlagen, wil men ‘superkoffie’ bekomen. Zover zijn we echter nog niet. Het doorgronden van het effect van de verschillende stoffen is een immens werk, dat allicht nooit helemaal voltooid zal zijn.

Conclusie

Of chlorogeenzuur, een antioxidant aanwezig in koffie, een mogelijk gunstig effect van koffie op het hart kan verklaren, is onduidelijk en in ieder geval niet bewezen met deze studie.

Referenties

(2) http://lpi.oregonstate.edu/mic/food-beverages/coffee#hypertension
(3) Rodríguez Artalejo, F., & Lopez Garcia, E. (2017). Coffee consumption and cardiovascular disease: a condensed review of epidemiological evidence and mechanisms. Journal of agricultural and food chemistry.

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief