Nina Van Den Broecke Verschenen op 14/08/2018

In het nieuws

‘Niet alleen te veel, maar ook te weinig zout is slecht voor onze gezondheid’, is de conclusie na nieuw grootschalig onderzoek. 

Factcheck

Zout is een essentiële voedingsstof. Zowel een te hoge als een te lage inname lijkt een negatief effect op onze gezondheid te hebben. Wat te veel en te weinig is, is niet duidelijk en moet verder onderzocht worden.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van de PURE-studie zijn nagegaan of er een verband is tussen de zoutinname, de bloeddruk en het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Hiervoor hebben ze ruim 95.000 deelnemers uit 18 verschillende landen gedurende gemiddeld 8 jaar gevolgd. Bij aanvang werden talrijke gegevens verzameld zoals bloeddruk, zoutinname (op basis van de hoeveelheid natrium uitgescheiden in de urine) en beïnvloedende factoren waaronder leeftijd, gewicht, alcoholgebruik en roken. Na afloop gingen de onderzoekers na hoeveel deelnemers overleden waren of hart- en vaatziekten ontwikkeld hadden.

Op basis van een uitgebreide statistische analyse besloten de onderzoekers dat een hoge zoutinname de bloeddruk doet stijgen (per 2,5 g zout extra/dag zou de bloeddruk met 2,86 mm Hg stijgen). Dit leidt echter niet altijd tot een hogere kans op hart- en vaatziekten. Enkel een hoge zoutinname (> 12,5 g zout of 5 g natrium per dag) zou problematisch zijn en de kans op een beroerte significant doen toenemen. Daarnaast stelden de onderzoekers vast dat de kans op hart- en vaatziekten ook steeg bij de deelnemers met de laagste zoutinname (< 10 g zout of 4 g natrium per dag). Tot slot bleek dat een hoge inname van kalium een positief effect had en de kans op hart- en vaatziekten verkleinde (1).

Bron

  

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Eerder onderzoek heeft reeds aangetoond dat zowel bij een hoge als een lage zoutinname de kans op hart- en vaatziekten lijkt toe te nemen (2). Ook dit grootschalig onderzoek toont dit aan. De stelling ‘Hoe minder zout, hoe beter’ lijkt hiermee verder ondermijnd te worden. Minder duidelijk is wat te veel en wat te weinig zout is. Wat volgens de ene studie een te lage zoutinname is, blijkt in een andere studie een gemiddelde inname zonder negatief effect. Hetzelfde kan gezegd worden van een te hoge inname. Meer onderzoek is nodig om de optimale dosis te bepalen en een verklaring te vinden voor het negatieve effect van te weinig zout.

In afwachting wijzigen de adviezen niet (3): mensen met een hoge bloeddruk doen er goed aan om hun zoutinname te beperken. Daarnaast is het aanbevolen om voldoende groenten en fruit rijk aan kalium te eten. Is je bloeddruk in orde, dan hoef je niet zoutarm te eten. 

Conclusie

Zout is een essentiële voedingsstof. Zowel een te hoge als een te lage inname lijkt een negatief effect op onze gezondheid te hebben. Wat te veel en te weinig is, is niet duidelijk en moet verder onderzocht worden.

Referenties
Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief