Nina Van Den Broecke Verschenen op 19/06/2020

Bewering

Chocolade heeft de reputatie dat het een migraine-aanval kan uitlokken. Migrainelijders krijgen dan ook vaak het advies om chocolade te mijden. Is dat terecht?

Factcheck

Tot op de dag van vandaag is er geen onderzoek dat duidelijk aantoont dat chocolade een migraine-aanval kan uitlokken. Chocolade staat onterecht op de lijst van triggers. Er is dus geen reden om chocolade te verbieden aan migrainelijders.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Chocolade wordt ervan verdacht een trigger voor migraine te zijn. Van stress en menstruatie is duidelijk aangetoond dat ze een aanval kunnen uitlokken. Van chocolade is dat veel minder duidelijk. Daarom hebben Poolse onderzoekers de verschillende studies over chocolade en migraine op een rijtje gezet.

Een grondig literatuuronderzoek leverde 25 studies op. De meeste van deze studies gingen na of er een verband is tussen chocolade en migraine-aanvallen. Veelal werd er gebruik gemaakt van vragenlijsten, waarbij de deelnemers moesten invullen wanneer ze een aanval hadden en of ze bepaalde ‘triggers’ gegeten hadden. Bij 1,3 tot 33% van de migrainelijders was er een verband tussen chocolade en een migraine-aanval.

In slechts 3 onderzoeken werd nagegaan of chocolade effectief een aanval kan uitlokken. In deze dubbelblinde interventie-onderzoeken moesten de deelnemers dagelijks een bepaalde hoeveelheid chocolade of een placebomiddel eten. De deelnemers en de onderzoekers wisten niet wie wat kreeg. Gedurende deze periode moesten ze ook een migrainedagboek bijhouden. Geen enkele studie kon aantonen dat chocolade effectief een aanval uitlokt (1).

Bron

(1) Nowaczewska, M., Wiciński, M., Kaźmierczak, W., & Kaźmierczak, H. (2020). To Eat or Not to eat: A Review of the Relationship between Chocolate and Migraines. Nutrients, 12(3), 608.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze overzichtsstudie toont duidelijk aan dat bij de overgrote meerderheid van de deelnemers chocolade geen migraine-aanval uitlokt. Migrainelijders bij wie er wel een verband is tussen beide, zijn er vaker van overtuigd dat chocolade een trigger is. Soms is denken dat iets negatief is voldoende om het negatieve effect te ervaren. We noemen dit verschijnsel 'self-fulfilling prophecy': als je denkt dat chocolade migraine uitlokt, dan kan chocolade ook daadwerkelijk een aanval uitlokken.

Een andere mogelijke verklaring is dat sommige migrainelijders tijdens de periode voor een aanval, de zogenaamde prodromale fase, hunkeren naar eten. Dan grijpen ze bijvoorbeeld naar chocolade. Chocolade eten is dan eerder een gevolg van de migraine in plaats van omgekeerd.

Conclusie

Tot op de dag van vandaag is er geen onderzoek dat duidelijk aantoont dat chocolade een migraine-aanval kan uitlokken. Chocolade staat onterecht op de lijst van triggers. Er is dus geen reden om chocolade te verbieden aan migrainelijders.

Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief