Carlo Montagna, Marleen Finoulst en Sanne Boonen Verschenen op 28/10/2020

In het nieuws

In het begin werd gezegd dat je maar één keer besmet kan worden met het coronavirus. Daarna zou je immuun zijn voor de ziekte. Toch zijn er meldingen van mensen die twee keer besmet raakten.

Factcheck

Mensen die een besmetting met het coronavirus achter de rug hebben, ontwikkelen meestal antistoffen tegen het virus en zijn voor een bepaalde periode immuun. Dat wil zeggen dat ze geen tweede keer besmet kunnen worden zolang ze over die antistoffen beschikken. Toch zijn wereldwijd ondertussen enkele gevallen beschreven van mensen die een tweede keer positief testen. Een mogelijke verklaring is dat de antistoffen na de ziekteperiode geleidelijk verdwijnen. De toekomst en verder onderzoek moeten meer duidelijkheid scheppen over de duur van de immuniteit na het doormaken van een corona-infectie.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Lange tijd bleven we hierover in het ongewisse, maar ondertussen zijn er wereldwijd een aantal personen beschreven die voor de tweede keer positief getest hebben op een infectie met het coronavirus (covid-19). Er zijn herbesmettingen vastgesteld bij personen uit Hong Kong, België/Nederland, Ecuador, Nevada (VS), Turkije en Zuid-Korea (1,2,3). Bij sommige personen verliep de tweede infectie ernstiger dan de eerste.

Bron
  • (1) Tillet RL, Sevinsky JR, Hartley PD, et.al. Genomic evidence for reinfection with SARS-CoV-2: a case study. Lancet Infect Dis 2020. Published Online October 12, 2020.
  • (2) Coronavirus disease 2019 re-infection: first report from Turkey. Ozaras R.; Ozdogru I.; Yilmaz A.A. New Microbes and New Infections (2020) 38 Article Number: 100774. Date of Publication: 1 Nov 2020
  • (3) Evidence of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Reinfection After Recovery from Mild Coronavirus Disease 2019. Lee J.-S. et al. Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America (2020). Date of Publication: 21 Nov 2020

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Wie besmet is geweest met het coronavirus, ontwikkelt bijna altijd antistoffen. Dat meldt een recent rapport van het Europees onderzoekscentrum ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) (4). De aanwezigheid van antistoffen wijst er doorgaans op dat je een infectie met hetzelfde virus geen tweede keer kan doormaken. Zodra je opnieuw in aanraking komt met het virus in kwestie, schakelen je antistoffen het uit voor het symptomen kan veroorzaken. Ondertussen is echter uit verschillende onderzoeken gebleken dat antistoffen tegen het coronavirus geleidelijk aan weer verdwijnen (5,6). Gelukkig zijn antistoffen niet het enige mechanisme in je immuunsysteem dat je beschermt tegen virussen en bacteriën. Meer info vind je in dit artikel.

Wereldwijd zijn er een aantal gevallen beschreven van personen die een coronavirusinfectie doormaakten en positief testten, vervolgens negatief en later opnieuw positief. Aanvankelijk werd daar geen duidelijke verklaring voor gevonden. Sommige experten vroegen zich zelfs af of die zogenaamde ‘re-infecties’ niet te wijten waren aan technische aspecten: er kon bijvoorbeeld iets misgelopen zijn met de afgenomen stalen, of het resultaat werd mogelijk niet goed geïnterpreteerd. Dat was echter een hypothese, waarvoor bewijs ontbrak.

Ondertussen vindt nieuw onderzoek voldoende bewijs dat je wel degelijk een nieuwe infectie met het coronavirus kan oplopen (1,2,3). Zulke herbesmettingen komen overeen met wat we weten over andere seizoensgebonden coronavirussen, die bijvoorbeeld verkoudheden veroorzaken. Ook bij die virussen is een herinfectie mogelijk na een bepaalde periode (5).

Ons immuunsysteem zit ongelooflijk ingewikkeld in elkaar. Wetenschappers zijn er nog niet uit hoe het nu juist zit met de mogelijkheid van een tweede infectie. Het is niet duidelijk hoelang je immuun bent na een eerste infectie en hoe vaak een tweede infectie voorkomt. Met deze informatie in het achterhoofd is het heel belangrijk dat je, nadat je covid-19 hebt doorgemaakt, absoluut de hygiëne- en afstandsmaatregelen blijft toepassen. 

Conclusie

Mensen die een besmetting met het coronavirus achter de rug hebben, ontwikkelen meestal antistoffen tegen het virus en zijn voor een bepaalde periode immuun. Dat wil zeggen dat ze geen tweede keer besmet kunnen worden zolang ze over die antistoffen beschikken. Toch zijn wereldwijd ondertussen enkele gevallen beschreven van mensen die een tweede keer positief testen. Een mogelijke verklaring is dat de antistoffen na de ziekteperiode geleidelijk verdwijnen. De toekomst en verder onderzoek moeten meer duidelijkheid scheppen over de duur van de immuniteit na het doormaken van een corona-infectie.

Referenties
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief