bewerkt door Marleen Finoulst Verschenen op 28/10/2021

In het nieuws

In het begin werd gezegd dat je maar één keer besmet kan worden met het coronavirus. Daarna zou je immuun zijn voor de ziekte. Met het vorderen van de pandemie, lijkt de kans op een herinfectie toe te nemen. 

Factcheck

Mensen die een besmetting met het coronavirus achter de rug hebben, ontwikkelen antistoffen tegen het virus en zijn voor een bepaalde periode immuun. Deze antistoffen verdwijnen echter geleidelijk, waardoor een nieuwe besmetting opnieuw kan leiden tot covid-19. Bovendien werken de antistoffen soms minder goed tegen nieuwe varianten van het coronavirus. Hetzelfde geldt voor vaccinatie: na een volledige vaccinatie ben je een tijdlang beschermd tegen covid-19, maar na een zestal maanden kan besmetting toch opnieuw ziek maken. Een boosterprik verlengt deze periode gelukkig aanzienlijk. Vaccinatie kan soms minder goed beschermen tegen nieuwe varianten. 

Om al die redenen is het belangrijk om de hygiënemaatregelen, zoals handen wassen, afstand houden, een mondmasker dragen waar nodig en ruimten ventileren, te blijven toepassen.


Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

In het eerste jaar van de pandemie bleven we hierover in het ongewisse, maar einde 2020 werden er wereldwijd al een aantal personen beschreven die voor de tweede keer positief getest hebben op een infectie met het coronavirus (covid-19). Er werden herbesmettingen vastgesteld bij personen uit Hong Kong, België/Nederland, Ecuador, Nevada (VS), Turkije en Zuid-Korea (1,2,3). Bij sommige personen verliep de tweede infectie ernstiger dan de eerste. 

Herinfecties met SARS-CoV-2 waren aan het einde van 2021 niet meer ongewoon. Zowel na vaccinatie als na een eerder doorgemaakte infectie, neemt de immuniteit af, waardoor mensen opnieuw kwetsbaar worden en opnieuw covid-19 kunnen doormaken (1).

Bron
 • (1Townsend J, Hassler H, Wang Z et al. The durability of immunity against reinfection by SARS-CoV-2: a comparative evolutionary study. The Lancet Microbe, 21/10/2021

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Wie besmet is geweest met het coronavirus, ontwikkelt bijna altijd antistoffen. De aanwezigheid van antistoffen wijst er doorgaans op dat je een infectie met hetzelfde virus geen tweede keer kan doormaken. Zodra je opnieuw in aanraking komt met het virus in kwestie, schakelen je antistoffen het uit voor het symptomen kan veroorzaken. Ondertussen is echter uit verschillende onderzoeken gebleken dat antistoffen tegen het coronavirus geleidelijk aan weer verdwijnen (4,5). Gelukkig zijn antistoffen niet het enige mechanisme in je immuunsysteem dat je beschermt tegen virussen en bacteriën.

Helaas blijf je niet eeuwig immuun tegen SARS-CoV-2 nadat je covid-19 hebt doorgemaakt. Ook na vaccinatie kan je opnieuw besmet worden en de ziekte doormaken, zij het vaker in een mildere vorm dan de eerste keer. Covid-19 doormaken na volledige vaccinatie noemt men een  doorbraakinfectie

Niet alleen de tanende immuniteit, maar ook het opduiken van nieuwe varianten van het coronavirus, leiden tot een groter risico op herinfecties.

 Met deze informatie in het achterhoofd is het heel belangrijk dat je, nadat je covid-19 hebt doorgemaakt, absoluut de hygiëne- en afstandsmaatregelen blijft toepassen. 

Conclusie

Mensen die een besmetting met het coronavirus achter de rug hebben, ontwikkelen antistoffen tegen het virus en zijn voor een bepaalde periode immuun. Deze antistoffen verdwijnen echter geleidelijk, waardoor een nieuwe besmetting opnieuw kan leiden tot covid-19. Bovendien werken de antistoffen soms minder goed tegen nieuwe varianten van het coronavirus. Hetzelfde geldt voor vaccinatie: na een volledige vaccinatie ben je een tijdlang beschermd tegen covid-19, maar na een zestal maanden kan besmetting toch opnieuw ziek maken. Een boosterprik verlengt deze periode gelukkig aanzienlijk. Vaccinatie kan soms minder goed beschermen tegen nieuwe varianten. 

Om al die redenen is het belangrijk om de hygiënemaatregelen, zoals handen wassen, afstand houden, een mondmasker dragen waar nodig en ruimten ventileren, te blijven toepassen.


Referenties

(4) Decline in SARS-CoV-2 Antibodies After Mild Infection Among Frontline Health Care Personnel in a Multistate Hospital Network - 12 States, April-August 2020 Self W.H. et al. MMWR. Morbidity and mortality weekly report (2020) 69:47 (1762-1766). Date of Publication: 27 Nov 2020

(5) Covid-19 antibodies can decline over time, research suggests (kcl.ac.uk)


  Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

  Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

  Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

  Ook interessant

  Nieuwsbrief

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief