Patrick Mullie Verschenen op 29/11/2023

In het nieuws

Veel te korte nacht achter de rug en een brak gevoel? Dan wil je uiteraard zo snel mogelijk goed wakker worden. Een of twee kopjes koffie achterover kappen, zou je volgens een artikel in Het Nieuwsblad in snel tempo frisser maken, net als 20 minuten matige beweging. Dat zou blijken uit een nieuwe studie.

Factcheck

Een Britse studie toont op een kleine groep mensen aan dat prestaties na korte nachten dalen. Als je na een korte nacht matig intensief beweegt, in de studie door 20 minuten te fietsen, presteer je ietsje beter. Er waren wel grote variaties in de resultaten van de deelnemers. Voorts vermeldt de studie nergens koffie. Het is dus onduidelijk waarom deze vergelijking in de titel van het artikel in de krant staat.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

De krant Het Nieuwsblad van 27 november 2023 vermeldde de resultaten van een onderzoek aan de universiteit van Portsmouth in Groot-Brittannië. Volgens de krant heeft matig intensief bewegen na korte nachten hetzelfde effect als koffiedrinken (1).

Wat hield het onderzoek in?

Het is algemeen bekend dat vermoeidheid en slaapgebrek ons gedrag nadelig kunnen beïnvloeden. Britse onderzoekers gingen na wat het effect was van fysieke activiteit na slaapgebrek (2).

 • De onderzoekers voerden interventiestudies uit op 24 deelnemers.
 • De deelnemers moest testen uitvoeren na korte nachten van ongeveer 5 uren.
  • De ene helft van de deelnemers moest direct nadat ze ontwaakten testen uitvoeren.
  • De andere helft moest na het ontwaken eerst 20 minuten fietsen, en nadien dezelfde testen uitvoeren.
 • De deelnemers die nadat ze ontwaakten eerst fietsten, scoorden beter op de testen dan de deelnemers die niet sporten.
 • De onderzoekers stelden wel vast dat er grote onderlinge verschillen waren in hoe de deelnemers presteerden na een korte nacht.
Bron

(1) Vergeet koffie: twintig minuten sport doet wonderen na slechte nacht. Het Nieuwsblad, 27 november 2023.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Bij deze eigenaardige studie met een kleine groep deelnemers kunnen we de volgende opmerkingen maken:

 • De studie toont aan dat we minder goed presteren na een korte nacht, wat op zich vrij logisch is.
 • Fysieke activiteit zou onze alertheid verbeteren om te presteren.
 • De studie vermeldt nergens koffie.
  • Het is dus onduidelijk waarom de krant die vergelijking maakt in hun verslaggeving. Het effect van koffie op de testen werd niet onderzocht.
 • Positief in de studie is dat de onderzoekers de duur en de kwaliteit van de slaap registreerden met versnellingsmeters (accelerometers).
  • Dergelijke draagbare polsapparaatjes registreren horizontale, verticale en laterale versnellingen, en kunnen die onder andere omzetten in energieverbruik.
  • Als acceleraties (versnellingen) gedurende een bepaalde tijd afwezig zijn, interpreteren ze dat als slapen.
  • Het is trouwens opmerkelijk dat de slaapkwaliteit tijdens de korte nachten beduidend hoger lag in vergelijking met langere nachten.
 • De verschillen in resultaten tussen de twee groepen deelnemers waren minimaal.
 • Dat er onderlinge verschillen waren tussen de deelnemers mag ons ook niet verwonderen: niet iedereen kan even goed tegen slaapgebrek.

Als besluit kunnen we vooral stellen dat voldoende slapen belangrijk is. Bewegen is ook belangrijk … en een kop koffie af en toe kan geen kwaad.

Conclusie

Een Britse studie toont op een kleine groep mensen aan dat prestaties na korte nachten dalen. Als je na een korte nacht matig intensief beweegt, in de studie door 20 minuten te fietsen, presteer je ietsje beter. Er waren wel grote variaties in de resultaten van de deelnemers. Voorts vermeldt de studie nergens koffie. Het is dus onduidelijk waarom deze vergelijking in de titel van het artikel in de krant staat.

Referenties

(2) Williams TB, Badariotti JI, Corbett J, et al. The Effects of Sleep Deprivation, Acute Hypoxia, and Exercise on Cognitive Performance: A Multi-Experiment Combined Stressors Study. Physiol Behav. 2023 Nov 15:114409.

Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief