Patrick Mullie Verschenen op 23/03/2020

In het nieuws

Roken of vapen kan het risico op ernstige longontstekingen door het coronavirus vergroten. Sigarettenrook en vapen maakt de longen kwetsbaar. Rokers, vooral zware rokers, zouden daardoor een groter risico lopen op een ernstige covid-19.

Factcheck

Een eerste Chinese studie deed vermoeden dat rokers die besmet worden met het coronavirus een groter risico lopen op een ernstige longontsteking dan niet-rokers. Later onderzoek bevestigt deze hypothese: rokers lopen minstens dubbel zoveel risico op een ernstige covid en op overlijden door covid. Stoppen met roken is de beste maatregel om dit extra risico te vermijden.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Chinese onderzoekers gingen na wie een hoger risico had op een ernstige longontsteking bij een besmetting met het coronavirus. Om een antwoord te vinden op deze onderzoeksvraag, raadpleegden ze de medische gegevens van 78 personen met een corona-longontsteking.

Twee weken nadat ze waren opgenomen in het ziekenhuis, waren elf van hen er slechter aan toe en bleven 67 personen stabiel of voelden zich beter. De elf die achteruit gingen, waren ouder (gemiddeld 66 jaar tegen 37 jaar) en waren veel vaker een roker (27% tegen 3%).

Voor de 78 onderzochte personen was koorts het meest voorkomende symptoom. De elf die er slecht aan toe waren hadden een hogere koorts dan wie stabiliseerde of zich beter voelde (gemiddeld 38,2°C tegen 37,5°C).

De onderzoekers hielden rekening met andere risicofactoren zoals leeftijd en lichaamstemperatuur en zagen dat het risico op een ernstige longontsteking bij rokers na een besmetting met het coronavirus steeg met 1.300%. Ze besluiten dat roken een risicofactor is op een ernstige longontsteking bij een coronabesmetting.

Na deze eerste studie, in het begin van de pandemie, volgden er nog heel wat onderzoeken die roken als risicofactor voor ernstige covid-19 bevestigen. Een Britse studie, die een jaar lang alle gegevens van bijna een half miljoen covid-patiënten volgde, toont aan dat rokers bijna dubbel zoveel risico lopen op hospitalisatie en overlijden door covid-19. Hoe meer men rookt, hoe groter het risico (2).

Bron

(1) Liu W, Tao ZW, Lei W, et al. Analysis of factors associated with disease outcomes in hospitalized patients with 2019 novel coronavirus disease. Chin Med J (Engl). 2020 Feb 28.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

De eerste Chinese studie is waarnemend van aard en kan verbanden vaststellen, maar geen oorzaak-gevolgverband aantonen.

Het risico op ernstige longontstekingen bij rokers na een coronavirusbesmetting is echter zo hoog, dat we hier moeilijk van toeval kunnen spreken. We weten trouwens uit ander onderzoek dat het risico op andere longontstekingen, veroorzaakt door bacteriën, ook opmerkelijk hoger ligt bij rokers (3).

Volgende studies (zoals 2) bevestigen wel een oorzakelijk verband: roken, vooral zwaar roken, verhoogt het risico op ernstige covid en op overlijden door covid.

Conclusie

Een eerste Chinese studie deed vermoeden dat rokers die besmet worden met het coronavirus een groter risico lopen op een ernstige longontsteking dan niet-rokers. Later onderzoek bevestigt deze hypothese: rokers lopen minstens dubbel zoveel risico op een ernstige covid en op overlijden door covid. Stoppen met roken is de beste maatregel om dit extra risico te vermijden.

Referenties

(2)Clift AK, von Ende A, Tan PS, et al Smoking and COVID-19 outcomes: an observational and Mendelian randomisation study using the UK Biobank cohortThorax 2022;77:65-73

(3) Almirall J, Blanquer J, Bello S. Community-acquired pneumonia among smokers. Arch Bronconeumol. 2014 Jun;50(6):250-4.

Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Ook interessant

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief