Cebam Verschenen op 15/01/2018

In het nieuws

Vrouwen die getroffen werden door een hartaanval, hebben in het jaar daarop meer kans om aan de gevolgen ervan te overlijden dan mannen na eenzelfde crisis. Dat blijkt uit Zweeds onderzoek.

Factcheck

Een hartinfarct roept het beeld op van een man van middelbare leeftijd met een ongezonde levensstijl. Dat ook vrouwen een hartinfarct kunnen doormaken, lijkt niet altijd goed door te dringen. Bovendien kent een hartinfarct bij een vrouw vaker een atypisch verloop. Daardoor reageren artsen minder alert, en hebben vrouwen, althans in deze Zweedse onderzochte groep, minder goede overlevingskansen na een infarct. Bij ons is het vermoedelijk niet anders.

Lees verder »

Waar komt dit nieuws vandaan?

Zweedse onderzoekers van de universiteit van Uppsala verzamelden gegevens van alle personen die tussen 2003 en 2013 in een Zweeds ziekenhuis werden opgenomen omwille van een hartinfarct (1). In totaal ging het om 180.368 medische dossiers. Ze keken naar overleving na 1 en na 5 jaar en gingen na of er een verschil is voor mannen en vrouwen. Vrouwen krijgen gemiddeld later in hun leven een hartinfarct, en op dat moment hebben ze ook vaker andere aandoeningen, zoals diabetes type 2 of hoge bloeddruk. Rekening houdend met leeftijd en andere beïnvloedende factoren hadden de Zweedse vrouwen een verminderde overlevingskans door het infarct na 1 en na 5 jaar: 83% van de vrouwen overleefde 1 jaar en 75% overleefde 5 jaar, terwijl van de mannen 87% 1 jaar overleefde en 82% 5 jaar.

De symptomen van een hartinfarct zijn niet altijd duidelijk. Wanneer enkel gekeken werd naar personen die een typisch hartinfarct (typische afwijking op ECG) hadden gehad, dan verbeterden de overlevingskansen van vrouwen. Hadden de vrouwen een infarct met atypische symptomen, dan verslechterde dit.

De onderzoekers besluiten dat wanneer vrouwen een atypisch hartinfarct doormaken, dit minder snel gediagnosticeerd wordt dan bij mannen, waardoor ze minder goede overlevingskansen hebben.

Bron

(1) Alabas OG, Gale CP, Hall M, et al. Sex Differences in Treatments, Relative Survival, and Excess Mortality Following Acute Myocardial Infarction: National Cohort Study Using the SWEDEHEART RegistryJournal of the American Heart Association. Published online December 14 2017

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dit is geen nieuw fenomeen, maar werd ook al in andere landen, waaronder België, vastgesteld. Bij een hartinfarct wordt typisch gedacht aan een man van middelbare leeftijd, met wat overgewicht, die rookt, wat te veel cholesterol heeft en een hoge bloeddruk. Uiteraard kunnen ook vrouwen een hartinfarct doormaken, maar bij vrouwen verloopt dit vaker met atypische klachten, waardoor artsen er soms niet meteen aan denken. Wanneer een hartinfarct volgens de richtlijnen behandeld wordt, is er amper verschil in overleving tussen mannen en vrouwen. 

Conclusie

Een hartinfarct roept het beeld op van een man van middelbare leeftijd met een ongezonde levensstijl. Dat ook vrouwen een hartinfarct kunnen doormaken, lijkt niet altijd goed door te dringen. Bovendien kent een hartinfarct bij een vrouw vaker een atypisch verloop. Daardoor reageren artsen minder alert, en hebben vrouwen, althans in deze Zweedse onderzochte groep, minder goede overlevingskansen na een infarct. Bij ons is het vermoedelijk niet anders.

Referenties

https://www.nhs.uk/news/heart-and-lungs/do-women-fare-worse-men-after-heart-attack/

Vond je dit artikel nuttig?
Content overnemen van Gezondheid en Wetenschap

Gezondheid en Wetenschap heeft het alleenrecht op de meeste gepubliceerde content. Onze artikels mogen dus niet overgenomen worden zonder onze schriftelijke toestemming.

Interesse in onze content? Neem contact op via info@gezondheidenwetenschap.be.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief